Christian Bielke, 8.2.1645-13.1.1694, søofficer. Født på Saxlund i Norge, død i Kbh., begravet i Roskilde domk. B. blev 1666 løjtnant efter året i forvejen at have været i Holland og 1668 kaptajn. 1669–72 var han chef for skibet Havhesten til Tranquebar og Java og bragte gaver til kongen af Bantam fra den danske konge, 1675 chef for orlogsskibet Christianus Quartus under Cort Adeler, blev n.å. schoutbynacht og atter chef for samme skib med hvilket han deltog i Gotlands erobring under Niels Juel, på hvis vegne han afsluttede konventionen om Gotlands og Visbys overgivelse med øens højstbefalende, grev Oxenstiema, og 1.6. i slaget ved Øland. For sit gode forhold ved disse lejligheder forfremmedes han til viceadmiral.

1677 var han om bord i Churprintzen i flåden under Niels Juel og deltog i søslagene ved Møn 1.6. hvor han erobrede det svenske orlogsskib Kalmar Kastel, og 1.7. i Køge bugt hvor han tog "Julius Cæsar". 1678 var han med samme skib under Niels Juel og deltog i landgangen på Rügen; ved sin hjemkomst blev han medlem af admiralitetskollegiet og n.å. chef for en selvstændig eskadre først i Østersøen og siden på blokade af Elben for at opbringe hamburgske skibe. 1683 blev han admiral; 1689 førte han avantgarden i Niels Juels flåde. Han var ejer af Kærbygård, Basnæs og Edelgave.

Familie

Forældre: oberstløjtnant Hans B. til Saxlund og Østbygård (død ca. 1663) og Anna Olufsdatter Rytter (død tidligst 1685). Gift 1. gang 1675 med Judith Cathrine Skade, født 4.6.1649, død 5.8.1678, d. af rigsråd Ove S. til Kærbygård (1609–64) og Augusta Margrethe Levinsdatter Marschalck (1617–54). Gift 2. gang 26.7.1680 med Marie Sophie Bielke, født 8.1.1657 på Mollerup i Skåne, død 1.2.1686 i Kbh. (gift 1. gang 1678 med Claus Krabbe til Torstedlund, 1648–78), d. af rigsadmiral Henrik B. (1615–83) og Edel Christoffersdatter Ulfeldt (1630–76). Gift 3. gang 13.7.1687 med Vibeke Juel, født 1672, død 1735 på Eriksholm (gift 2. gang 1701 med generalløjtnant Gregers Juel, 1667–1731), d. af generaladmiralløjtnant Niels J. (1629–97) og Margrethe Ulfeldt (1641–1703).

Udnævnelser

Hv.R. 1684.

Ikonografi

Mal. 1694 tilskrevet J. Coning (Fr.borg, kopi på Egeskov).

Bibliografi

Danm.s adels årbog IV, 1887 65; LXIII, 1946 II 11. Arkiv for søvæsen 1828 107f. J. H. Lutzow: Samling af hist. efterretn. om danske søofficerer, 1788.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig