Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved, 3.12.1892-23.3.1945, ingeniør. Født i Tranekær, død på Rigshosp., Kbh., begravet Søllerød kgd. N. blev student 1910 fra Odense og 1915 cand. polyt. som bygningsingeniør. I studietiden var han med i Akademisk skyttekorps og i Studentersangforeningen. Efter eksamen skaffede N. sig praktisk erfaring i udførelse af byggearbejder, først ved lollandske digeanlæg og derefter som selvstændig entreprenør ved bygningen af en række vejbroer for statsbanerne. 1917 kom N. til Christiani & Nielsen hvor han blev en af de dygtigste medarbejdere. 1921-24 var han tillige assistent ved undervisningen i bygningsstatik på Polyteknisk læreanstalt. – 1924-35 oparbejdede N. sammen med S. Friis Jespersen en rådgivende ingeniørvirksomhed. Som eksempler på firmaets arbejder kan nævnes Berlingske Tidendes hus, A/S General Motors fabrik og Nationalmuseet. 1926 fik N. sammen med Friis Jespersen 2. præmie i konkurrencen om en højbro over Kbh.s havn. 1924 erhvervede N. den tekniske doktorgrad på Beregning af Pæleværker, et område der ved arbejder af H. M. Westergaard 1917 og A. S. Ostenfeld 1921 var bragt ind i et rationelt spor. N. er den første der har udvidet beregningsmetoden til også at omfatte det almindelige rumlige pæleværk. Den for praksis mest betydningsfulde del af doktorafhandlingen udsendtes 1928 på tysk, Berechnung von Pfahlrosten, og vandt stor udbredelse. 1928 udnævntes N. til professor i bygningsstatik og stålkonstruktioner samt brobygning. I disse år projekterede han de bærende konstruktioner i Masnedøværket og radiohuset i Kbh. Sammen med Johan Irminger, som allerede omkring 1893 havde udført en del grundlæggende vindtryksforsøg, udførtes gennem en længere årrække en stor mængde modelforsøg der alle havde til formål at udforske vindpåvirkningen af bygværker, og som resulterede i Wind-pressure on buildings I-II, 1930-36. Senere optog N. et samarbejde med hedeselskabet vedrørende udformningen af læhegn.

Blandt N.s litterære arbejder er Ledninger og Master, 1931 (2. udg. 1940) og Teknisk Statik I, 1942. Blandt de originale bidrag i denne bog må fremhæves beregningen af søjlevirkningens indflydelse på momentfordelingen i rammer. N. har også givet bidrag til belysning af spørgsmålet om sikkerhedsgraden i bærende konstruktioner. -På alle felter var N. i forreste række i det faglige arbejde. Han gjorde en stor indsats ved udarbejdelsen af normer for bygningskonstruktioner inden for Dansk ingeniørforening, ligeledes i arbejdet med planlægning af en bygningsteknisk forskning i Danmark, det der senere blev til byggeforskningsinstituttet. Han var formand for Dansk selskab for bygningsstatik og medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber fra dets stiftelse 1937. – Som lærer for de unge havde N. sjældne evner; hans iver, klarhed og kundskabsfylde virkede stærkt inciterende. N.s tidlige død føltes som et stort tab, men hans gerning fik stor og blivende betydning.

Familie

Forældre: godslæge Kaj Wildenrath Nielsen N. (1853-1908) og Charlotte Sophie Amalie Langgaard (1857-1926). Gift 18.11.1916 i Søllerød med Ellen Petersen, født 21.12.1895 i Kbh., død 5.8.1974 i Glostrup, d. af fuldmægtig i firmaet C. K. Hansen Frederik Carl Christian P. (1852-1911) og Betty Worsøe (1863-1948).

Udnævnelser

R. 1941.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Anker Engelund i Ingeniøren LIV, 1945 A 159f og i Medd. for ATV, s.å. nr. 5-7. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig