Christian Ditlev Rantzau, 28.6.1670-10.11.1721, rigsgreve, vicestatholder. Død ved Alt-Vossloch. R., som en tid opdroges af den tyske satiriker og diplomat Chr. Wernicke, så sig 1693-94 om i Vesteuropa og overbragte 1695 kong Vilhelm III af England Christian Vs kondolation i anledning af dronning Maries død. Efter faderen arvede han 1697, sammen med sin umyndige bror Wilhelm Adolph med hvem han senere kom i bitter strid om arvedelingen, de to grevskaber Rantzau og Løvenholm, familiegodserne i Holsten og Lindved i Slesvig. Febr. 1698 blev han vicestatholder og landråd samt amtmand i Rendsborg efter faderen. Inden længe kom han imidlertid i et spændt forhold til den danske konge. Han var som ganske ung af sin far blevet trolovet med statholder U. F. Gyldenløves datter Ulrikke Antonia; da han brød sit ægteskabsløfte og nægtede at udrede den i trolovelseskontrakten fastsatte erstatningssum på 30 000 speciedaler, inddrog Frederik IV 1700 Løvenholm til erstatningen var betalt af godsindtægterne. Andre tvistepunkter kom til, bl.a. om toldforhold; og da R. søgte hjælp hos hofferne i Hannover og Berlin og i anledning af en ny kongelig inddragelse af Løvenholm appellerede til den kejserlige kammerret, lod kongen ham idømme en bøde på 20 000 rdl. 1705 tvang oprør i grevskabet Rantzau, fremkaldt ved hans hårde og vilkårlige Iandestyre, dog vistnok ikke uden tilskyndelse fra gottorpsk side ham til at lade et gottorpsk dragonregiment besætte landet; 1706 sekvestrerede derpå Gottorp grevskabet med den motivering, at hertug Frederik IIIs afhændelse af Barmstedt amt 1649 havde været ulovlig, og beholdt det til Sveriges nederlag 1709. R., som 1706 havde måttet afstå vicestatholderposten og Rendsborg-amtmandsstillingen, optoges i de følgende år af arvestriden med broderen. 1715-19 holdt kong Frederik Vilhelm I af Preussen ham fængslet bl.a. i Spandau og Memel for en større gældsfordring, han havde på ham (A. F. Büsching angiver dog sodomitiske udskejelser som den egentlige årsag til fængslingen) hvad der gav Frederik IV anledning til på ny at inddrage Løvenholm. Efter løsladelsen fortsattes broderstriden, til R. under en sneppejagt i slottet Rantzaus omegn dræbtes af en snigmorders kugler (se Wilhelm Adolph Rantzau).

Familie

Forældre: rigsgreve Ditlev R. (1644-97) og Catharine Hedevig Brockdorff (1645-89). Ugift. - Bror til Wilhelm Adolph R.

Udnævnelser

Hv. R. 1698.

Bibliografi

Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst. Gesch. XXXII, Kiel 1902 1-136 (aktstykker fra Staatsarchiv Schleswig). – A. F. Büschings Mag. XV, Hamb., Halle 1781 403-10. P. v. Kobbe: Schleswig-holsteinische Gesch., Altona 1834 100-07. H. Schröder i Neues staatsbürgerliches Mag. III, Slesvig 1835 281-93. J. v. Schröder i Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer V, Kiel 1862 71-73. C. v. Rantzau: Das Haus Rantzau, Celle 1866 172-83. [D.] Detlefsen i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. XVIII. Kiel 1888 209-57.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig