Christian Finnemann, 30.7.1842-8.10.1929, gårdejer. Født på Tårninggård, Tyrstrup sg. ved Christiansfeld, død i Christiansfeld, begravet i Tyrstrup. F. fik sin skolegang i Brødremenighedens skole i Christiansfeld og i et institut i Haderslev. Efter faderens død overtog han 1865 sin fødegård, var 1872-78 kommuneforstander og valgtes 1880, på en tid da den danske gruppe i Haderslev kredsdag var genstand for en del kritik, mod P. Skau til kredsdagsmedlem (til 1886). I slutningen af 90erne da de nationale modsætninger tilspidsedes kom den stejle og myndige storbonde mere i forgrunden i egnens nationale liv. Han var formand for det selskab der byggede forsamlings-gården Frej i Tyrstrup, omkring hvilken hårde kampe med myndighederne måtte udkæmpes. Da bladet "Modersmaalet" 1900 måtte omdannes til et aktieselskab, blev han dettes formand (1900-12). Stærkest droges F.s navn frem da han blev et af ofrene for optantmageriet der især gik ud over ledende danske mænd. Han havde dec. 1866 opteret for Danmark, men i stedet for at foretage den påkrævede overflytning til kongeriget var han i jan. 1867 mødt på preussisk session. Nu erklæredes han pludselig for optant og udvistes; da han nægtede at lystre udvisningsordren førtes han over grænsen, men vendte dagen efter tilbage for at fremkalde en retssag. Ved overlandretten erklæredes i april 1902 udvisningen for ugyldig. Men myndighederne fortsatte forfølgelsen.

F.s søn Niels Frederik F. (f. 1866) hvis undersåts-forhold var afhængigt af gyldigheden af faderens option udvistes, og under den herved foranledigede proces blev det med tvivlsomt bevismateriale fastslået at faderen havde opholdt sig i Danmark efter optionen og derfor "ved virksom option havde tabt sin egenskab af indlænding". Med denne afgørelse trådte udvisningen af F. igen i kraft (febr.1903). I over fire år opholdt han sig umiddelbart nord for grænsen i Frederikshøj indtil det i sommeren 1907 ved påvirkning fra det danske udenrigsministerium lykkedes at få udvisningsordren både mod far og søn ophævet. Begge naturaliseredes derefter som preussiske undersåtter. 1908 afstod F. gården og flyttede til Christiansfeld.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Frederik F. (1818-64) og Ingeborg Friis (1813-70). Gift 27.10.1865 i Aller med Marie Kirstine Fink, født 11.9.1845 i Stubbum, død 5.4.1920 i Tyrstrup, d. af gårdejer Jesper Jepsen F. (1800-79) og Else Maria Petersen (1812-82).

Udnævnelser

R. 1920.

Bibliografi

M. K[amphøvener] i Grænsevagten XI, 1929 354-56. Hejmdal 10.5., 8.10. og 14.10.1929. N. Hansen i Sprogforen.s almanak 1931, 1930 70-73. H. P. Hanssen: Et tilbageblik III, 1932. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig