Christian Holm, Christian Christopher Göttsche Holm, 22.3.1796-12.5.1848, officer. Født på Donse krudtmølle, død i lazarettet på Irrenhaus i Slesvig, begravet i Slesvig. H. var elev i Helsingør latinskole indtil han 1809 blev frikorporal ved et rytterregiment; 1810–12 gennemgik han frikorporalskolen og kadetakademiet, reserveredes efter eksamen anciennitet som sekondløjtnant i jægerne, men forblev endnu et år ved akademiet som pagekadet og kadetunderofficer, blev 1813 sekondløjtnant à la suite og sekondløjtnant i armeen (ane. 1812).

1816 tog han eksamen som landmåler og var 1817 til tjeneste ved korpset i Frankrig. 1823 blev han kar. og s.å. virkelig premierløjtnant, 1831 stabskaptajn, 1836 kompagnichef, 1842 kaptajn I. Marts 1848 fik han majors kar., foreløbig uden anciennitet, samme dag som hans nærmeste foresatte, Hans Hedemann, blev karakteriseret generalmajor; ved felttogets begyndelse sattes han uden for nr. i jægerne, men à la suite ved disse, og 24.5., efter hans død, udnævntes han til oberstløjtnant. I konduitelisten for 1847 havde Hedemann rost ham meget. Han blev straks næstkommanderende ved avantgarden og derefter forpostkommandør i stillingen ved Slesvig og viste megen duelighed og selvstændighed. I slaget 23.4. ledede han dygtigt og koldblodigt avantgarden og blev om eftermiddagen let såret, men afgav ikke kommandoen. I den preussiske generalstabs værk om krigen 1848 siges det at H. skal have givet Hedemann og Frederik Læssøe ideen til det flankeangreb ved Bustrup, der ifølge F. Wrangels beretning fremkaldte et "kritisk Moment". Mod aften havde han besat Stampemøllen ved Hühnerhäuser og var gået frem foran stillingen for at tilse nogle poster da han fik en kugle i underlivet. Hans folk søgte at føre ham tilbage men måtte efterlade ham. De preussiske læger gjorde alt for at frelse hans liv, men måtte opgive forsøgene på at trække kuglen ud. Preusserne begravede ham med fuld militær honnør og under stor deltagelse.

Familie

Forældre: ejer af Donse krudtmølle, senere organist i Helsingør og kaptajn i det borgerlige artilleri sst. Christian H. (ca. 1764–1824) og Frederikke Agneta Göttsche (ca. 1772–1847). Gift 1835 med Anna Cathrine Sophie Øelund, født 13.5.1800 i Kbh. (Helligg.), død 16.8.1862 sst. (Fred. hosp.), d. af brændevinsbrænder, mølleejer Christian Ø. (ca. 1769–1828) og Christiane Pedersdatter Møller (ca. 1768–1823).

Udnævnelser

R. 1840.

Bibliografi

Pers.hist.t. 7.r.V, 1921 1 – 10 (breve). – Den dansktyske krig 1848–50, udg. Generalstaben I, 1867 1297f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig