Christian Jespersen, 30.8.1766-30.3.1837, amtmand. Født i Neksø, død sst., begravet sst. J.s hele liv var viet fødeøen Bornholm. Han blev student 1786, privat dimitteret, og forberedte sig på at tage den juridiske eksamen, men måtte indskrænke sig til n.å. at tage den dansk-juridiske, da regeringen ønskede at konstituere ham i den syge fars embede som byfoged i Neksø og Åkirkeby samt herredsfoged i Bornholms sønder herred, hvilke embeder definitivt overdroges ham 1793. I 50 år sad han som embedsmand på Bornholm. Til sine tidligere embeder føjede han 1809 stillingen som konstitueret amtmand over Bornholms amt, i hvilket embede han fik kgl. udnævnelse 1815 mod at fratræde stillingerne som by- og herredsfoged. 1832 kaldtes han af kongen til at deltage i de "oplyste mænds" forhandlinger om det af regeringen udarbejdede stænderudkast. Han deltog kun i ringe grad i de egentlige debatter, men ved afstemningerne var han at finde blandt de mænd der ønskede at give stænderlovene en mere liberal udformning. Han var således stemt for at mildne reglerne for erhvervelse af valgbarhed og ville både give fæstebønder, der ikke var hoveripligtige, samt beneficiarer valgbarhed. Derimod ønskede han ikke at indrømme jøderne den samme ret. Han forsvarede stærkt de bornholmske interesser da regeringsforslaget ville have til følge at de bornholmske købstæder så godt som fuldstændigt ville blive holdt borte fra stemmeurnerne, og han hørte til dem der ønskede at stændernes forhandlinger skulle foregå for åbne døre. Sine interesser for landøkonomiske forhold lagde han for dagen ved udarbejdelsen af en række mindre artikler til tidsskrifter, og han fremhævedes ved flere lejligheder som en ualmindelig duelig og indsigtsfuld embedsmand der var nøje fortrolig med de på mange punkter særegne forhold på Bornholm. -Justitsråd 1809.

Familie

Forældre: byfoged, herredsfoged Niels J. (1725–93) og Berthe Marie Dam (1740–1820). Gift 23.11.1793 i Neksø med Elisabeth Cathrine Smith Heiberg, født 10.11.1769 på Strømnæsgård på Askø ved Bergen, død 21.7.1830 i Neksø, d. af amtmand, sidst på Bornholm, Christen H. (1737–1801) og Anne Margrethe Først (1737–1816). – Bror til Peder J. (1772–1835).

Udnævnelser

R. 1826. DM. 1829.

Ikonografi

Miniature.

Bibliografi

Bornholmske saml. XXXII, 1949 22f (brev); XXXVI, 1958 25f (brev); XXXVII, 1960 9–35 (aktstykker). – M. K. Zahrtmann sst. X, 1916 86–96; XI, 1917 55–57. K. A. Petersen og M. K. Zahrtmann sst. XIV, 1922 106. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I, 1931 222 226. M. K. Zahrtmann: Borringholmerens hist.bog II, 1935.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig