Christian Lüttichau, Christian Ditlev Lüttichau, 20.4.1832-24.8.1915, godsejer, minister. Født på Tjele, død sst., begravet sst. L. blev student 1849 fra Viborg, studerede en tid jura, man valgte landbruget og var nogle år forpagter af Vingegård under stamhuset Tjele, indtil han 1862 tiltrådte stamhuset som han havde styret siden faderens død, og som han 1911 overlod til sønnen. Han ledede driften af sine ejendomme med dygtighed og iver for reformer, frasolgte bøndergodset og tog del i almennyttige foretagender. Hans ledende evner bragte ham snart en række tillidshverv, bl.a. som formand for Tjele sogneråd, medlem af Viborg amtsråd, bestyrelsesmedlem og dommer i landøkonomiske foreninger, og 1875 blev han vicepræsident for landmandsforsamlingen i Viborg. Som formand for Foreningen af jydske landboforeninger 1884-92 kom han frem i forgrunden i det landøkonomiske foreningsliv, og det lykkedes ham ved besindighed og redelig vilje til upartisk ledelse af føre foreningen gennem de vanskelige år, hvor de skarpe politiske modsætninger og bestræbelser for at ændre strukturen i det landøkonomiske foreningsarbejde truede med at skabe splittelse i foreningsarbejdet. 1893 valgtes han til præsident i landhusholdningsselskabet hvor han havde været medlem af bestyrelsen fra 1884, men allerede n.å., hvor han tillige var præsident for landmandsforsamlingen i Randers, trak han sig tilbage, da han blev helt optaget af politisk virksomhed. - Som højremand havde L. været opstillet til folketinget i Løvel 1879 og 1881 og valgtes 1887 i Randers som han repræsenterede til 1898. I tinget var han en flittig deltager i forhandlingerne om økonomiske spørgsmål, støttede J. B. S. Estrups politik, men prægedes ellers af en moderat-konservativ indstilling med udpræget agrarbetonet farve. Efter forliget 1894 indtrådte han i aug. i T. Reedtz-Thotts ministerium som finansminister og fik med forhandlingsdygtighed gennemført en række love, således 1894 om konvertering, 1895 om udlån til amts- og købstadkommuner og om ordning af statens statistiske bureau. Hans mæglende evner viste sig især, da han 1897 opnåede forlig med folketinget om en skattereform, men ministeriets bestræbelser for at nå til enighed med venstre om finansloven rejste en modstand i landstinget der førte til dets afgang i maj 1897, og ved valget n.å. trak L. sig ud af aktiv politik.

Efter den tid viedes hans offentlige virksomhed især til hedesagen som han tidligt havde næret interesse for. På sin egen ejendom havde han gennemført plantning i stor stil, og han deltog allerede 1866 i Det danske hedeselskabs stiftende møde, men afslog at tage mod et valg til bestyrelsen. Efter F. Mourier-Petersens død overtog L. 1899 formandsposten i hedeselskabet, som han ledede til 1908. Hans arbejde og store autoritet betød meget for selskabet og for bevarelsen af traditionerne fra E. Dalgas' samtidig med at virksomheden undergik en betydelig omordning og udvidelse. Både som rigsdags- og organisationsmand var L. af traditionel konservativ støbning, men samtidig med en erhvervsrettet holdning der gjorde ham velegnet til en mæglende placering over for mere moderate kræfter i venstre og blandt gårdbrugets mænd i det faglige arbejde. - Hofjægermester 1862. Kammerherre 1874.

Familie

Forældre: kammerherre Hans Helmuth L. til stamhuset Tjele (1804-57) og friherreinde Idalia Frederikke Pauline v. Dirckinck-Holmfeld (1808-99). Gift 10.7.1860 i Randers med Margrethe Theresia Petrine Malvina Jessen, født 2.5.1835 i Randers, død 4.4.1927 på Rohden, d. af overferster, kammerjunker, senere kammerherre, hofjægermester N. J. J. (1797-1866) og Henriette Selma v. Dirckinck-Holmfeld (1806-45). - Far til Helmuth L.

Udnævnelser

R. 1875. DM. 1888. K2. 1894. K1. 1897. S.K. 1908.

Ikonografi

Min. af H. L. Galster (Fr.borg). Træsnit 1892. Mal. af H. Chr. Jensen, 1895 (Tjele), efter dette kopi af fru Lüttichau (folketinget). Afbildet på karikatur af Alfred Schmidt, 1909 (Fr.borg). Statuette af A. Bundgaard, 1917 (sst.), forarbejde til statue 1918 (Hjultorvet, Viborg). Foto.

Bibliografi

Chr. Dalgas i III. tid. 21.4.1907. W. T[hulstrup] sst. 5.9.1915. H. Lüttichau i Mit hjem I, 1911 52-54. Viborg stifts folkebl. 24.8.1915. Berl. tid. s.d. Politiken 25.8.s.å. Chr. Dalgas i Hedeselsk.s t. XXXV, s.å. 283-85. [H. Hertel] i Tidsskr. for landøkonomi, s.å. 441-44. Samme: Det kgl. da. landhusholdningsselsk. II, 1919 23f. Foren, af jydske landboforeninger 1872-1922, 1926. Fr. Skrubbeltrang: Det indvundne Danm. I, 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig