Christian Sehestedt Juul, 26.3.1806-2.9.1861, godsejer, politiker. Født på Ravnholt, død sst., begravet i Herrested. J. blev student 1823 fra Roskilde, 1824 sekondløjtnant i kavaleriet, 1827 kammerjunker, afgik 1833 som premierløjtnant fra hestgarden, blev 1842 kar. ritmester og 1860 major. Efter militær- og hoftjeneste samt en længere udenlandsrejse overtog J. 1834 styrelsen af stamhuset Ravnholt, hvortil 1838 føjedes Hellerup, købt tilbage 1836. Ikke blot som godsejer, men også som forretningsmand viste han stor dygtighed. 1838 stiftede han Fynske Brandforsikring for Løsøre og Effekter (Ravnholtkassen), 1846 var han medstifter af Fyns Diskontokasse, og som formand for dens repræsentantskab greb han aktivt ind under pengekrisen 1857 med støtte til banken og til handelshuse i Odense. S.å. var han medstifter af Privatbanken i Kbh. og blev medlem af dens bankråd, og fra 1858 var han en indflydelsesrig repræsentant i Landbygningernes almindelige Brandforsikring. Han var formand for landmandsforsamlingen 1852 i Kbh. og 1854 i Flensborg, hvor hans forbud mod at spille Den tapre Landsoldat vakte opsigt. Han var medlem af Odense amtsråd 1842–45 og af Svendborg amtsråd 1848–61. Som deputeret for sædegårdsejerne deltog han i stænderforsamlingerne 1842 og 48 hvor han modsatte sig fæsteafløsning og andre landboreformer. Som kongevalgt medlem af den grundlovgivende forsamling stemte han dog for grundloven og var fra 1854 kongevalgt medlem af rigsrådet, men hans politiske indsats var ikke betydelig. – Kammerherre 1840.

Familie

Forældre: kammerherre, ritmester Ove Christian Sehestedt J. til Ravnholt og Nislevgård (1781–1815) og komtesse Sophie Hedevig Rantzau (1783–1818). Gift 1. gang 12.10.1829 i Kbh. (Garn.) med Amalie Conradine Annette Sophie v. d. Maase, født 26.3.1809, død 12.11.1830 i Kbh. (Garn.), d. af staldmester, kammerherre Frederik Anton Adam v. d. M. til Krogerup (1773–1821) og Vilhelmine Løvenskiold (1779–1829). Gift 2. gang 29.7. 1835 på Gavnø med baronesse Anna Beate Frederikke Siegfriede Reedtz-Thott, født 31.5.1816 på Gavnø, død 29.1.1842 på Ravnholt, d. af kammerherre, hofjægermester, baron Otto R.-T. til Gavnø (1785–1862, gift 2. gang 1837 med Karen Julie Elisabeth Frederikke Fønss, 1814–44, gift 3. gang 1845 med Caroline Amalie Fønss, 1817–69) og Hedvig Sophie Christine de Roepstorff (1782–1835). Gift 3. gang 27.4.1844 i Hannover med komtesse Agnes Adolphine Frederikke Wilhelmine Charlotte Anna Therese Platen-Hallermund, født 24.11.1821 i Hannover, død 30.7.1846 på Ravnholt, d. af hannoveransk overskænk og arvepostmester rigsgreve Georg Wilhelm Friedrich P.-H. til Weissenhaus m.v. (1785–1873) og komtesse Julie Mariane Charlotte Hardenberg (1788–1833). Gift 4. gang 23.12.1847 på Weissenhaus med komtesse Clara Adolphine Therese Caroline Platen-Hallermund, født 24.11.1821 i Hannover, død 28.12.1887 på Hellerup, søster til 3. hustru.

Udnævnelser

R. 1845.

Ikonografi

Pastel som dreng (Ravnholt). Litografi efter tegn. af C. l'Allemand. Afbildet på mal. fra en jagt af F. L. Storch, 1853 (Ravnholt). Mal. af samme (sst.) og af N. P. Holbech. Pastel (Krengerup). Tegn. af E. Young (Kgl. bibl.). – Obelisk på graven, mindestøtte i Ravnholt have.

Bibliografi

Th. Thaulow: Lillie-Juulernes slægtebog, 1925 220–41. Fr. Barfod: Dansk rigsdagskalender, 1856 214f. [Samme] i III. tid. 29.9.1861. Jul. Schovelin: Fyens disconto kasse 1846–1921, 1921 49 61 f 81 f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig