Christian Stapel, 16.6.1903-.2001, forsøgsleder. Født på Holbækgård, Holbæk sg., Randers amt. S. tog realeksamen fra Sorø akademi 1919, blev derefter uddannet ved praktisk landbrug og tog efter et landbrugsskoleophold på landbohøjskolen hvorfra han blev dimitteret som landbrugskandidat 1925. – Han var derefter forvalter på store gårde i Jylland og på Sjælland, indtil han 1930 blev ansat som videnskabelig assistent ved Statens plantepatologiske forsøg i Lyngby hvor han 1939–73 virkede som leder af oplysningsafdelingen. I denne stilling blev han kendt over hele landet som en flittig og afholdt rådgiver med en sikker viden om kulturplanternes sygdomsangreb og deres bekæmpelse, og med en usædvanlig evne til at popularisere både i tale og skrift. Han forstod at organisere og formidle aktuelle nyheder til en vid kreds af praktiske landmænd såvel som planteavlskonsulenter og maskinstationers sprøjteteknikere, og skrev i årenes løb en lang række artikler i landbrugspressen. -I 1930erne udførte S. en række blomsterbiologiske arbejder, herunder en omfattende afhandling om humlebierne og deres betydning for rødkløverens bestøvning som blev fulgt af et antal publikationer om kløverens bestøvning der blev stærkt påskønnet af både frø- og biavlere. Han grundlagde Statens biavlsforsøg og var leder heraf 1941–44, ligesom han grundlagde afprøvningsafdelingen for pesticider ved Statens plantepatologiske forsøg og ledede denne afdeling 1939–51. Han har desuden i adskillige publikationer søgt at give den kemiske bekæmpelse og forureningsfaren en rent saglig bedømmelse. S. var en meget produktiv skribent og var forfatter eller medforfatter af mere end 300 publikationer vedrørende plantepatologi, blomsterbiologi og biavl, herunder en række håndbøger om landbrugsplanternes sygdomme og skadedyr som udkom i adskillige udgaver. Han var medlem af en række nævn og kommissioner vedr. plantepatologiske og biavlsmæssige emner. Som anerkendelse for sin indsats på disse områder fik han 1965 tildelt Saxoniaprisen og blev 1973 udnævnt til æresdoktor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole.

Familie

Forældre: forpagter Carl Ludvig Gottlieb S. (1865–1932) og Emma Klinge (1878–1941). Gift 28.4.1934 i Berlin med Anneliese Knabe, født 22.9.1910 i Swakopmund, Namibia, d. af toldinspektør Hermann K. (1878–1936) og Anna Ohk (1883–1970).

Udnævnelser

R. 1969.

Bibliografi

P. Grøntved i Ugeskr. for landmænd CVIII, 1963 363. Johs. Olesen i Ugeskr. for agronomer II, 1973 204. J. Wismer-Pedersen sst. 244. Ole Bagger sst. 411.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig