Christian Vibe

Christian Vibe, 16.3.1913-23.6.1998, zoolog. Efter studentereksamen 1932 (Åbenrå) studerede Christian Vibe zoologi og var om sommeren opsynsmand på vestjyske fuglereservater. 1936 var han med Finn Salomonsen på ekspedition til Upernavik-Thule, en rejse der blev afgørende for Christian Vibes senere virke. Straks efter magisterkonferensen 1939 deltog han i Thule-Ellesmereland-ekspeditionen 1939-41 og tog derpå imod et tilbud fra Grønlands administration i Godthåb om at oprette og redigere en daglig radionyhedstjeneste som han forestod til krigen var forbi. 1942 startede han tillige Grønlandsposten, den førende avis i Grønland, og var redaktør til 1947.

Efter hjemkomsten 1945 blev han knyttet til Zoologisk museum og blev 1948 leder af den nyetablerede Grønlands zoo-geografiske undersøgelse. 1955 ansattes han som amanuensis I ved museet og blev docent 1969. Hans arbejde gav anledning til en Grønlands-ekspeditionsvirksomhed som velsagtens er uden sidestykke i nyere tid. De to største, med Christian Vibe som leder, var moskusokseekspeditionerne 1961-65 hvor efterhånden 27 dyr overførtes fra Øst- til Vestgrønland (hvor der nu er en bestand på ca. 600) og De danske isbjørneekspeditioner der gik til NØ-Grønland 1973-75, til Melvillebugten 1978 samt til Polhavet 1977 og på den internationale drivisekspedition FRAM i 1979, med det formål at bestemme isbjørnes vandringsveje ved flyobservationer, mærkning og senest ved montering af satellit-radiosendere.

Jævnsides hermed fungerede Christian Vibe 1948-83 som videnskabelig konsulent for Grønlandsministeriet i fangst- og fredningsanliggender og var medlem af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1967-74, af bestyrelsen for Det grønlandske selskab 1948-69, af isbjørneforskergruppen under den internationale naturværnsunion (IUCN) fra 1965 og af Verdensnaturfondens præsidium fra 1972. Endelig var han stærkt medvirkende til oprettelsen af nationalparken i Nordøstgrønland 1974 (verdens største) og Melvillebugtreservatet 1977 og var medlem af nationalparkrådet under hjemmestyret.

Christian Vibes videnskabelige produktion har især omhandlet den arktiske faunas, specielt pattedyrenes forekomst, vandringer og mængdesvingninger samt årsagerne hertil – et kontroversielt emne der blev mest udførligt belyst i disputatsen Arctic animals in relation to climatic fluctuations, 1967. Ud over de videnskabelige aspekter har de påviste op- og nedgangsperioder for dyr og mennesker i takt med klimasvingninger også betydning for bedømmelse af erhvervsmulighederne. Det grønlandske dyreliv, ekspeditionerne og grønlandske vilkår er behandlet i bøgerne Fangerfolk og Fuglefjelde, 1938, Ene ligger Grønland, 1946, Langthen og nordpaa, 1948, og i kapitlet om pattedyrene i værket Grønlands fauna, 1981 samt i talrige artikler i Grønlandsposten. Desuden har Christian Vibe skrevet en lang række zoologiske artikler i andre tidsskrifter og i samleværker: Grønlandsbogen, 1950, Trap: Grønland, 1970 (medredaktør), Greenland. Past and present, ved Kn. Hertling m.fl., 1971, Nyt dansk Jagtleksikon, Danmarks natur og Gyldendals egnsbeskrivelse (Grønlandsbindene). Christian Vibe har optaget seks fremragende dokumentarfilm om Grønlands natur (bl.a. om vild- og tamrener, moskusokser og isbjørne) som ofte er indgået i hans omfattende foredragsvirksomhed i ind- og udland. Christian Vibe modtog 1982 Amalienborgprisen.

Familie

Christian Vibe blev født i Raved, Bjolderup sogn. Forældre: gårdejer Jacob Petersen Vibe (1877-1962) og Sophie Dorothea Petersen (1877-1966). Gift 1. gang 1946 i Kbh. (b.v.) med tegner Grete Esther Glentoft, født 21.7.1919 i Kbh. Ægteskabet opløst 1957. Gift 2. gang 28.1.1961 i Gentofte (b.v.) med korrespondent Jane Nissen, født 6.7.1934 på Frbg., datter af civilingeniør Harald Nissen (1894–1963) og faglærer Gudrun Kaalund-Jørgensen (1903-84).

Udnævnelser

R. 1973.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1967 234f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig