Christian Werliin

Christian Werliin, 8.11.1804-12.4.1866, præst. Født i Kbh. (Frue), død i Ferslev, begravet i Kbh. (Ass.). W. blev student 1824 fra Metropolitanskolen. 1827 konstitueredes han som adjunkt ved latinskolen i Helsingør for hvilken hans tidligere lærer Simon Meisling var rektor. Blandt eleverne var H. C. Andersen hvis tillid W. vandt ved sin fornuftige og venlige behandling af ham og Andersen opnåede nu flere gange at få udmærket godt i hebraisk der før havde været et af hans frygtede fag. W. kom hver søndag i Meislings hus, og i forståelse af Andersens mislige stilling fik han hos Jonas Collin (1776-1861) udvirket at Andersen kom bort fra Helsingør og i fortsættelsen forberedtes privat af en af W.s studiefæller, Ludv. Chr. Müller. H. C. Andersen har i sin selvbiografi viet W. nogle taknemmelige linjer. Kort efter forlod W. selv skolen da han ikke kunne finde sig til rette med rektor og forholdene og han uhindret af andet arbejde ville fortsætte sine universitetsstudier. 1829 tog han teologisk eksamen, studerede derefter østerlandske sprog under Rasmus Rask og foretog med offentlig understøttelse en studierejse der bl.a. førte ham til Bonn, Heidelberg og Paris. Som manuduktør i hebraisk for de teologiske studenter vandt han anseelse, giftede sig, disputerede 1838 for den teologiske licentiatgrad og ansattes 1841 som sognepræst i Hasle, Skejby og Lisbjerg ved Århus. Mens den forfaldne præstegård istandsattes for hans velhavende svigerforældres regning bosatte han sig med sin familie i Århus. Her kom det i hans ægteskab til et skæbnesvangert opgør og brud da hans hustru havde fattet kærlighed til Christian Winther, med hvem hun stod i en først åbenlys, senere hemmelig korrespondance. Alene måtte W. flytte ind i præstegården i Hasle, og ægteskabet førtes mod sin opløsning efter at hustruen var vendt tilbage til sit forældrehjem. Den ensidige skildring som Christian Winthers biograf Nicolai Bøgh har givet af ægteskabshistorien og W.s karakter har han, efter at have modtaget oplysninger også fra W. venligsindede slægtninge, i nogen grad senere måttet korrigere. 1850 forflyttedes W. til Ferslev og Vellerup i Horns hrd. på Sjælland.

Familie

Forældre: malermester Andreas Friderich Werlin (1778-1863) og Inger Thrane (ca. 1779-1847). Gift 9.5.1834 i Kbh. (Petri) med Julia Constantia Lütthans, født 7.12.1813 i Kbh. (Petri), død 11.6.1881 sst. (Holmens) (gift 2. gang 1848 med forfatteren Christian Winther, 1796-1876), d. af murermester, oberstløjtnant i borgervæbningen Johann Heinrich L. (1781-1852) og Louise Dorothea Borger (1783-1840). Ægteskabet opløst 28.12.1847.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1838 38-40 og Årbøger udg. af hist. samf. for Århus stift XLVII, 1954 112-15. – Nic. Bøgh: Chr. Winther III, 1901. Ole Lund i Fra Fr.borg amt, 1929 59-70. Kj. Galster: H. C. Andersen og hans rektor, 1933 74f. Anderseniana IV, 1936 87 88 (også i H. C. Andersen: Dagbøger I, 1971 33 34). H. C. Andersen: Mit livs eventyr I, 1951 (fot. optr. 1975) 96 406. Rasmus Bendixen i Medd. fra Århus stift XIX, 1971 54-61.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig