Christian v. Holstein, Christian Frederik (Friedrich) v. Holstein, 8.5.1678-29.12.1747, overhofmarskal. Født i Kiel, død på Cathrinebjerg. v. H. kom tidligt ind i hæren, blev 1694 fænrik ved prins Frederiks regiment, 1695 sekondløjtnant, 1699 premierløjtnant, s.å. kar. kaptajn, 1701 major og forsat til grenadererne og 1707 oberstløjtnant, dog uden gage og kompagni, i det østsjællandske nationale infanteriregiment. Senere blev han kammerjunker hos prins Carl og amtmand over prinsens godser hvilken stilling han fratrådte 1718, kammerherre og ved Anna Sophie Reventlows ophøjelse til dronning 1721 overhofmester hos hende og kort efter overhofmarskal hos Frederik IV. Som sådan blev han 1721 sat i spidsen for det norske matrikuleringsarbejde, og da kongen havde fået øje for at v. H. sad inde med betydelige administrative evner afskedigede han ham 1724 fra overhofmarskalstillingen og gjorde ham til præses i politi- og kommercekollegiet (indtil 1730). 1729 blev v. H. stiftamtmand i Sjælland og amtmand i Roskilde og Tryggevælde amter, men mistede allerede n.å. disse embeder. – v. H. var en hæderlig, arbejdsom og frimodig mand, om han end stundom ved alt for stor frimodighed kunne støde an mod hofetiketten. Også efter at han havde opgivet amtmandskabet over prinsens godser stod han på den venligste fod med prins Carl og Sophie Hedevig og varetog med iver sit herskabs tarv. Han ejede Cathrinebjerg i Sengeløse sogn.

Familie

Forældre: Adam Christopher v. H. til Netzeband og Buchholtz (1631–91) og Cathrine Christine Reventlow (1647–1704). Gift 13.7.1704 med Bertha Scheel Schack, født 20.7.1679, død 21.9.1727, d. af generalmajor Joachim S. (1628–1700, gift 1. gang 1657 med Anna Dorothea Schack, 1640–69, gift 3. gang 1696 med Elisabeth Rosenkrantz, 1657–1721, gift 1. gang 1682 med Knud Gyldenstierne, 1652–82) og Dorothea Sophie Seefeld (1650–82). – Bror til U. A. H. (1664–1737).

Udnævnelser

Etatsråd 1713. Gehejmeråd 1746. – Hv. R. 1721.

Bibliografi

C. H. Brasch: Vemmetoftes hist. II, 1860. Amtmandsbogen, 1660–1935, ved Palle Rosenkrantz, 1936.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig