Christiern Clausen Skrok, d. .ca. 1568, reformator. Født vistnok i Svendborg. Død i Svendborg. S. formodes at være identisk med den "Christianus Dacus" fra Odense stift som 1518 blev immatrikuleret i Wittenberg. Med vished forekommer han første gang 1524 da han af biskop Jens Andersen Beldenak beskikkedes til præst ved Skt. Birgitte alter i Skt. Nicolai kirke i Svendborg. Ca. 1526 var han virksom i Assens som vikarierende sognepræst og er formodentlig her blevet vundet for reformationsbevægelsen. I hvert tilfælde traf han i Assens sammen med reformatoren, karmeliteren, lektor Peder Laurentsen og det er utvivlsomt med henblik på det røre som disse to mænd har fremkaldt at biskop J. A. Beldenak 1527 rettede et skarpt hyrdebrev til magistraten i Assens idet han alvorligt advarede mod det "Kætteri" som "forløbne Munke" og "fortvivlede Præster" af "Luthers Selskab" udbredte. Antagelig har S. en væsentlig andel i reformationens gennemførelse i Assens. Det var derfor kun naturligt at han 1530 blev indkaldt blandt de evangeliske prædikanter der på herredagen i Kbh. skulle forsvare deres sag over for de katolske prælater. 1536 blev S. sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Svendborg og senere -1549 – tillige provst i Sunds herred. 1537 deltog han i forhandlingerne i Odense om udarbejdelsen af kirkeordinansen. Endnu 1558 var han præst ved Skt. Nicolai kirke hvortil han 1541 havde fået annekteret Kirkeby og Lunde sogne. – S. har uden tvivl været en betydelig personlighed, vel skikket til at være banebryder for den nye bevægelse. Om hans standpunkt og evner får man en ganske god forestilling gennem tre skrifter der foreligger fra hans hånd: Een føye forclaring oc beuiisning, 1529, hvori han klart og skarpt, om end i en ret bitter tone, belyser det romerskkatolske krav om præsternes cølibat, En Sermon huorledis mand skal berede sin hw til døden, 1538, der er en oversættelse af et arbejde af Luther, men forsynet med et kraftigt og velformet digt af S., og Een sermon, om Troen oc hendis krafft, 1539, interessant bl.a. som en af de yderst få danske prædikener der findes bevaret fra reformationstiden. Den er lidet original i sit tankeindhold, men er klart et vidnesbyrd om at S. nøje havde levet sig ind i den lutherske opfattelse af troens væsen.

Bibliografi

Laur. Nielsen: Dansk bibliografi 1551–1600, 1931–33. - Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857–59 461 3.r.VI, 1887–89 357; 5.r.III, 1905–07 46. – J. C. Bloch: Den fynske gejstligheds hist. II, 1790 145–49. Fr. Münter: Den danske reformationshist. II, 1802 60–66. Stemmer fra den da. kirkes reformations tid, ved Chr. H. Kalkar, 1836 75f. G. Strøm i Saml. til Fyns hist. og top. I, 1861 83. H. F. Rørdam sst. 227–31. Samme i Kirkehist. saml. 5.r.V, 1909-II 644–56. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad I, 1916 131. Viet. Madsen: Kat. over det kgl. bibl.s inkunabler I, 1931–35 140 nr. 730. Niels Knud Andersen: Confessio Hafniensis, 1954.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig