Christopher Lütken, 5.11.1782-8.5.1857, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). L. blev kadet 1794, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1806, kaptajnløjtnant 1812, kaptajn 1820, kommandørkaptajn 1834, kommandør 1840 og kontreadmiral 1843. Kort efter sin udnævnelse til officer blev L. næstkommanderende i skonnerten Den Aarvaagne i Vestindien. Da chefen, premierløjtnant H. Fædder, faldt i kampen med en stor engelsk kaper 1.9.1800 overtog L. kommandoen og jagede kaperen på flugt. Da englænderne n.å. okkuperede de danske kolonier blev L. med sin besætning m.fl. sendt til England og derfra til Danmark. Efter nogle års tjeneste ved søopmåling blev han 1805 overstyrmand i en Ostindiefarer der 1806 blev beslaglagt af englænderne ved Kapstaden da den kom fra de hollandske besiddelser. Inden prisesagen var endt udbrød krigen med England. L. rejste derfor hjem og kom til Norge dec. 1808 hvor han 1809-10 gjorde tjeneste som adjudant hos admiral L. Fisker. 1811 kom han tilbage til Danmark og blev ansat ved rokanonbådsflotillen i Storebælt hvor han gentagne gange udmærkede sig. 1812 blev han næstkommanderende i fregatten Najaden der 6.7. blev ødelagt i kamp med det engelske linieskib Dictator ved Lyngør. 1813-14 var han chef for briggen Seagull ved Norge. Da han i marts 1814 nægtede at overlevere briggen til Norge blev han arresteret, men kort efter frigivet og hjemsendt. Han gik derefter uden for nummer og førte i flere år skib på Vestindien. 1819 indtrådte han atter i tjenesten, var. s.å. chef for vagtskibet på Elben, n.å. for vagtskibsstationen i Storebælt og 1820-29 takkelmester og medlem af konstruktions- og regleringskommissionen. 1829-30 var han chef for korvetten Fortuna til Vestindien, 1832 for fregatten Havfruen, 1839-40 3. militærdeputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet og 1841 chef for linjeskibet Christian VIII på dettes første togt. Med dette hjemførtes kronprins Frederik og kronprinsesse Mariane efter brylluppet i Strelitz. 1843-49 gjorde L. tjeneste som jagtkaptajn og generaladjudant og blev 1851 afskediget med viceadmirals karakter. Han var højt agtet i etaten på grund af sin dygtighed, retskaffenhed og sit elskelige væsen. - Kammerherre 1845.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere kommandør Christian L. (1742-1803) og Charlotte Birgitte Classen (1756-1820). Gift 19.4.1814 i Arendal med Johanne Margrethe Dedekam, født 19.7.1788 i Arendal, død 24.1.1834 i Kbh. (Holmens), d. af skibsfører, senere købmand Johan Collet D. (1746-1812, gift 1. gang med Johanne Margrethe Geelmuyden, 1746-85) og Sophie Hedevig Smith (1765-1807).

Udnævnelser

R. 1812. DM. 1813. K. 1841. S.K. 1847.

Ikonografi

Min. af J. C. F. Viertel, 1814. Min. af samme (Roskilde adelige jomfrukloster). Mal. Træsnit af H. P. Hansen, 1873. Foto.

Bibliografi

Tidsskr. før søvæsen, 1857 220-23. H. B. Dahlerup: Mit livs begivenheder II, 1909. M. K. Zahrtmann: Admiral C. C. Zahrtmann, 1927. J. H. Schultz: Den danske marine 1814-48. Orlogsfarten I-II. 1950.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig