Christopher v. d. Lippe, 17.1.1585-24.4.1652, diplomat. Født i Rostock, død i Haderslev, begravet sst. (Frue k.). L. blev 1610 dr. jur., 1614 hofråd hos hertug Vilhelm af Kurland, men nedsatte sig senere som advokat i sin fødeby. Herfra kaldtes han 1619 til at være råd hos enkedronning Sophie i Nykøbing F. og blev 1625 hendes kansler. Efter hendes død 1631 gik han over i Christian IVs tjeneste, blev hans råd og benyttedes i den følgende tid i stor målestok af kongen til diplomatiske sendelser til Tyskland; i reglen fungerede han dog ikke helt selvstændigt, men som såkaldt orator eller lærd råd hos de adelige gesandter. Af hans sendelser bør navnlig fremhæves den 1633 til det fredsmøde som var påtænkt i Breslau, den 1637 til Brandenburg hvor han skulle love kurfyrsten sin konges modstand mod Sveriges erhvervelse af Pommern, den 1640 og 1641 til rigsdagen i Regensburg og endelig den 1643 til fredskongressen i Osnabrück. De talrige bevarede breve fra ham giver indtryk af en omsigtsfuld og politisk kyndig mand, men er ikke altid affattet med tilstrækkelig skarphed. Han var vistnok længe stemt for en afventende politik over for de tyske stridigheder, men 1643 og endnu mere 1644 efter fredsbruddet med Sverige var han en afgjort tilhænger af et nøje forbund med kejseren. Juni 1645 sendtes han af Christian IV til Holsten for at bebrejde adskillige derværende adelsmænd forsømmelse af deres pligt under krigen. Han afgav 1646 sammen med Dietrich Reinkingk betænkning i den oldenburg-delmenhorstske successionssag og spillede 1648-49 en vigtig rolle i de herom førte forhandlinger i Gottorp, Ütersen og Rendsborg. 1649 og 1650 var han i Hamburg den danske konges hovedforhandler i spørgsmålet om Stadt- og Butjadingerland og var udset til deltager i de 1652 genoptagne forhandlinger sst. da døden bortrev ham. Han ejede i Mecklenburg godserne Schwarfs og Sildemow.

Familie

Forældre: borger i Rostock Heinrich v.d. L. (1554-97) og Ilsebe Gerdes (død tidligst 1624). Gift 1. gang 24.9.1610, antagelig i Rostock, med Margaretha Hermanns, født 1591, død 1625, d. af borger i Rostock Hans H. (1559-1611) og Wibeke Gretemann død tidligst 1635). Gift 2. gang 3.10.1626 med Agnete Tanke, død tidligst 1654 (gift 1 . gang med rådsherre i Rostock Hinrich Sültemann, død 1611, gift 2. gang med brygger Joachim Schilling, død 1617, gift 3. gang med rådsherre i Rostock Hermann Papke, død 1625), d. af borgmester i Rostock Marcus T. (1562-1637) og Agnete Gretemann (1568-1631).

Ikonografi

Stik af L. Kilian, 1632.

Bibliografi

Danm.-No.s traktater, udg. L. Laursen IV-V, 1917-20. - Conr. Fr. v. d. Lippe i Pers. hist. t.III, 1882 393f; IV, 1883 87f; VI, 1885 89 (om slægten). V. Schmidt v. Eisenberg: Predigt bey Leichbegängnisz des C. v. d. L., Rostock 1612. J. A. Fridericia: Danm.s ydre politiske hist. I, 1876 92f; II, 1881 (reproudg. 1972). Hans-Dieter Loose: Hamburg und Chr. IV, Hamb. 1963 = Veröffentlichungen des Vereins für hamb. Gesch. XVIII. Gottfr. Lorenz: Das Erzstift Bremen und der Administrator Friedrich, Münster 1969 = Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neueren Gesch. IV.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig