Claus Jensen Denne, før 1516-efter 1533, hospitalsforstander. Formentlig stammende fra Malmø. D. der var en formuende mand blev engang i kong Hans' regeringstid under nu ikke nærmere kendte omstændigheder kastet i hårdt fængsel og lovede da at han hvis han kom fri ville stifte et hospital for "fattige, syge og såre pokkige" mennesker. Da det virkelig lykkedes ham at slippe ud kom han sit løfte ihu og begyndte, udrustet med anbefalingsbreve fra kong Hans, senere fra Christian II og dronning Elisabeth og med afladsprivilegier fra en række kardinaler og bisper at arbejde for oprettelsen af et hospital med tilhørende kapel, indviet til Skt. Anna. 1516 havde han begyndt at bygge en sådan stiftelse i Kbh. (ved den nuværende Skt. Annæ plads), og den blev støttet både ved et paveligt beskyttelsesbrev fra Leo X og ved de indsamlinger der fandt sted rundt om i Skandinavien ved "Skt. Anne bud". Da D. nogle år senere faldt i unåde hos Christian II førte han alle stiftelsens lemmer til Eskilstorp i Småland, men 1524 blev han af Frederik I kaldt tilbage til Kbh. Efter at han havde renset sig for en beskyldning om at have deltaget i almuens opstand i Blekinge fik han overladt Skt. Gertruds kapel i stedet for Skt. Anne hospital der var blevet ødelagt ved belejringen. Privilegierne for den ældre stiftelse fornyedes og overførtes på den nygrundede der skulle kunne rumme indtil 50 syge, og s.å. fik D. tilladelse til at omdanne Helligåndshuset i Åhus i Skåne til et Skt. Anne hospital og 1527 til at forene det med hospitalet i Kbh. I reformationstiden gik det stærkt tilbage for D., men ved sit barmhjertighedsarbejde havde han i den grad forstået at vinde de syges kærlighed at de 1528 gav ham det skønneste vidnesbyrd og erklærede at de hellere ville nøjes med fattige kår under ham som forstander end træde ind i en rigere stiftelse. Trods sin store offervillighed har D. næppe evnet at holde liv i sin stiftelse thi 1529 måtte han drage til Malmø som hospitalsforstander. Han nævnes sidste gang 1533. Ved sin idealisme, sit initiativ og sin utrættelige iver står D. på dansk grund som en af de smukkeste repræsentanter for den side af senmiddelalderens fromhedsliv der havde til mål at komme syge og lidende til hjælp.

Bibliografi

H. F. Rørdam: Kbh.s kirker og klostre i middelalderen, 1859-63 346-57; tillæg 149f 177-80. Oluf Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. I, 1877 193-96. H. U. Ramsing: Kbh.s hist. og topogr. i middelalderen II, 1940 168-74. Otto Groné: Malmö allmanna sjukhus 100 år, Malmø 1957 18-21 26 35.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig