Claus Limbek - kongelig embedsmand

Claus Limbek, Nicolaus (Niels) Limbek, kaldet Mulerch, d. 1368, drost. L. kom ind i Danmark med grev Gert (Gerhard) der brugte ham som en slags underbefalingsmand for hele Nørrejylland og gav han Kalø slot i pant for 10.000 mark sølv. Efter grevens død sluttede L. sig 1343 til Valdemar Atterdag der straks gjorde ham til sin høvedsmand på Sjælland, og n.å. endog til drost. I den følgende tid deltog han med råd og dåd i bestræbelserne for Sjællands og Lollands generhvervelse; samtidig var han stadig lensmand på Kalø. Bl.a. gennem sine børns ægteskaber knyttedes han efterhånden nøje til de førende jyske stormandsslægter, til hvis kraftige opposition mod kongens politik han tidligt sluttede sig. I jydernes opstande 1351-53 og 1357-60 deltog han på ledende plads; mellem oprørene var han imidlertid stadig drost og blev det atter efter den store udsoning 1360. Hans indflydelse var nu større end nogen sinde. Som drost var han stadig i kong Valdemars nærhed; han var en af befalingsmændene på Gotlandstoget 1361 og synes endog at have fulgt kongen på den lange rejse til kejser og pave 1363; i disse års idelige forhandlinger med hansestæderne og andre nabomagter var han selvskreven til at deltage. Til en kongetro kancelliembedsmand lod han sig dog ikke omskabe, og da den jyske adel 1368 endnu en sidste gang brød med kongen, var han blandt dens ledere. 6.7. var han sammen med to af sine sønner høvedsmand på Riberhus, sandsynligvis indsat dertil af de holstenske grever. Men dermed forsvinder han; antagelig er han død meget snart efter. - Kun om de ydre omrids i L.s liv kan vi danne os et vist begreb. Nerven i hans politik der synes at pege tilbage mod Christoffer IIs dage, og endnu mere hans personlige karaktertræk er os i virkeligheden temmelig ukendte. Den ret rige holstenske sagntradition er i så henseende for løs en grund at bygge på.

Familie

Forældre: Otte L. (?). Gift 1. gang med Ide. Gift 2. gang med Bertha, -1365-. - Far til Henneke L.

Bibliografi

C. E. F. Reinhardt: Valdemar Atterdag og hans kongegerning, 1880. Sv. Tägil: Valdemar Atterdag och Europa, Lund 1962 = Bibliotheca hist. Lundensis IX.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig