Clement

Artikelstart

Clement, Skipper Clement (Klement), død 9.9.1536, kaper og folkefører. Død i Viborg. Efter en sen tradition skal Clement have været vendelbo. Han nævnes første gang september 1525 da han anførte den flåde der skulle overføre Frederik I's udsendinge til Gotland. Skibene var oprindeligt af Christian II blevet sendt det belejrede København til undsætning. Dristigt bemægtigede Clement sig det største, Peter van Hull, og et mindre fartøj, Den sorte Jagt. Sandsynligvis har han været i hemmelig forståelse med Klaus Kniphof som bukkede under netop ved denne tid. Clement fejdede nu på egen hånd mod Christian II's fjender med tilhold i Skotland og senere i Østfriesland. 1531-32 deltog han i Christian II's Norgestogt, men var i Holland for at udbedre sit skib da kongen indlod sig på forhandlinger og fængsledes. Helt frem til Grevens fejde holdt han sig som kaper i de nordiske farvande.

Da grev Christoffer sommeren 1534 kom til Malmø skal han ifølge Arild Huitfeldt have forefundet Clement og andre "sørøvere". Her må planen om et angreb på Nørrejylland være blevet besluttet. 14.9. indtog Clement Ålborg som blev hovedkvarteret for hans virksomhed. Hurtigt rejstes Vendsyssels bønder mod adelen mens talrige herregårde gik op i luer. I Christian II's og grevens navn foretog Clement bortforleninger til sine tilhængere og udøvede i det hele taget kongelig myndighed. 16.10. slog han adelens rytterhær ved Svendstrup og beherskede nu hele det vestlige og nordlige Jylland indtil Gudenåen. Bøndernes uøvede skarer formåede imidlertid ikke at modstå Johan Rantzaus tyske lejetropper. 18.12. blev Ålborg taget ved storm og besætningen hugget ned. Skønt såret i armen undslap Clement til hest, men blev fanget af bonden Espen Nielsen som senere belønnedes med en af kronens fæstegårde.

Clement førtes først til Gottorp hvor Christian III lod ham underkaste forhør og indsattes dernæst på Flensborg. En hanseatisk gesandt beretter at han lignede en modfalden ulv, fanget i en grav. Senere skal han være blevet overført til Koldinghus. 9.9.1536 henrettedes Clement på Viborg landsting. Ifølge traditionen var han blevet udstyret med en blykrone fordi han havde stræbt efter riget. Et sværd på Randers museum skal have tilhørt ham.

Ikonografi

Den fangne Clement fremstillet på Marcus Jordans Danmarkskort, 1585. Fremstillet på tegning af Tom Petersen, 1885, og akvareller af N. Larsen Stevns. Statue af Johs. Bjerg, 1931 (St. mus.), bronzehoved (Koldinghus), granit 1932 (Ålborg). Udkast til monument af C.J. Bonnesen og af Anders Bundgaard (begge Nordjyllands kunstmuseum).

Bibliografi

C. Paludan-Müller: Grevens fejde I-II. 1853-54. G. Waitz: Lübeck unter Jürgen Wullenwever II, Berlin 1855 376f. C. Klitgaard i Vendsysselske årbøger VI, 1925 1-20.

Kommentarer (2)

skrev Jan Madsen

Ret venligst "ejdede" til "fejdede".

svarede Marie Bilde

Kære Jan Madsen.
Tak for observationen. Jeg har rettet. Vi opdateret ikke Dansk Biografisk leksikon. Men da værket er digitaliseret, finder vi af og til genkendelsesfejl. Dem retter vi.
Venlig hilsen
Marie Bilde, redaktør

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig