Conrad v. Schindel, 24.2.1715-1.12.1794, søofficer. Død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). v.S. var kgl. page, blev 1732 kadet, var 1734–36 i engelsk tjeneste, blev sekondløjtnant 1737, premierløjtnant 1740, kaptajnløjtnant 1746, kaptajn 1755, kommandørkaptajn 1759, kommandør 1766, kontreadmiral 1774 med anciennitet fra 1770, viceadmiral 1776 og admiral 1790. Han var atter i engelsk tjeneste 1738–39 og 1744–46 og var 1751–53 chef for fregatten Docquen i eskadre til Middelhavet og Marokko, var til stede på Saffias red ved fregatten Falsters brand og førte S. Hooglant og de reddede af Falsters besætning til Kbh. Han var derefter flere gange chef for orlogsskibe og tre gange flagkaptajn i eskadren. 1761–62 var v.S. deputeret i admiralitetskollegiet og 1762–66 Holmens chef, et embede som han efter grev Frederik Danneskiold-Samsøes mening ikke var voksen på grund af manglende erfaring på dette specielle felt. Danneskjold anerkender i øvrigt v.S.s dygtighed og fortjenester på alle andre områder. v.S. blev 1767 generaladjudant og jagtkaptajn hos kongen og fik i denne egenskab 1772 det hverv at overføre dronning Caroline Mathilde fra Kronborg til Ålborg hvilket dog blev opgivet. Han indtrådte atter i kollegiet 1775 som 2. deputeret og var 1788–94 1. deputeret i admiralitets- og kommissariats-kollegiet hvor han var præsident til 1792 da kronprins Frederik overtog præsidiet. 1780 og -89 var v.S. chef for den udrustede flåde. 1776 var han medlem af kommissionen om lægdsinddeling i Norge og 1778 formand i kommissionen om søkadetakademiet. 1779 arvede han det v.S.ske fideikommis' godser, Kunzendorff, Wabnitz og Naucke i Schlesien. – Kammerherre 1767.

Familie

Forældre: oberstløjtnant, senere generalmajor Frederik Wilhelm v.S. (1690–1755, gift 2. gang 1748 med Anna Dorothea Wildenrath, 1712–84, gift 1. gang 1730 med kaptajn Hans Friboe, død 1747) og Anne Ulfeldt (død 1744). Gift 1. gang 1747 med Hendrina Christina Decker, døbt 10.10.1727 i Kbh. (Ty.ref.), død 29.7.1762 (Ty.ref.), d. af porcelænshandler Peter D. (ca. 1697–1727) og Cathrine Agathe Bredahl (ca.1701–78). Gift 2. gang 4.4.1764 i Kbh. (Holmens) med Kirstine Leegaard, døbt 6.2.1732 i Kbh. (Holmens), død 24.3.1771 sst. (Trin.) (gift 1. gang 1753 med kammerråd, møntinspektør, senere justitsråd Peter Nicolai v. Hauen, 1689–1761), d. af kommandørkaptajn Friderich Jørgen L. (1694–1763) og Kirstine Fogh (ca. 1693–1774).

Udnævnelser

Hv. R. 1774.

Ikonografi

Afbildet på tegn. af selskab hos kongen af W. Haffner, 1781 (Rosenborg) og på mal. af lignende scene af samme, 1794 (Jægerspris). Mal. formentlig forestillende S. (Fr.borg).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VII, 1906 541–43 (om slægten). Efterretn. om den da. søetat fra forrige tider, 1790 147–52 243–49. H. G. Garde: Efterretn. om den da. og no. sømagt III-IV, 1833–35. H. C. A. Lund: Søkadet-korpsets hist. 1701–1901, 1901 124. Ole Louis Frantzen: Truslen fra øst, 1980 107f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig