Dan Fog

Artikelstart

Dan Fog, 11.8.1919-31.8.2000, musikforlægger. Dan Fog blev nysproglig student fra Ordrup gymnasium 1937 og uddannede sig i den følgende tid som antikvarboghandler idet han samtidig studerede ved universitetets musikvidenskabelige institut og på musikkonservatoriet og tog undervisning i orgelspil hos Søren Sørensen. Fra 1942 overgik han til musikhandelen som ansat i Skandinavisk Musikforlag og virkede lejlighedsvis som kordirigent og organist, senest i Mørkhøj kirke. 1953 overtog han det 1906 stiftede Knud Larsens Musikforlag og Musikantikvariat som han med flid, indsigt og musikhistorisk viden førte frem til international anseelse. Hans forlag har udsendt flere hundreder kataloger hvoraf mange er så specialiserede at de har selvstændig bibliografisk værdi. Dan Fogs videnskabeligt velfunderede bibliografiske forskning resulterede i øvrigt i oversigter over dansk og norsk musikforlagsvirksomhed samt fortegnelser over enkeltkomponisters værker der hidtil havde været utilstrækkeligt belyst: systematik over værker af Peter Heise, Carl Nielsen, Niels W. Gade, A. P. Berggreen, Finn Høffding, Edvard Grieg, Fr. Kuhlau, C. E. F. Weyse, J.P.E. Hartmann, H.C. Lumbye m.fl., over dansk balletmusik, en grundlæggende dansk musikfortegnelse 1750-1854, l.del 1979. Dan Fog skrev desuden artikler til danske og udenlandske tidsskrifter, til Grove's Dictionary og Sohlmans Musiklexikon, oversatte Folke H. Tornblom: Beethoven og Benjamin Brittens: Let Us Make an Opera og var medarbejder ved flere forskningsprojekter. Han var medstifter af den norske Edvard Grieg komité 1962, fra 1972 viceformand, medudgiver af Edvard Grieg Gesammtausgabe, bestyrelsesmedlem af Dansk Musik Antologi 1968-88 og af Carl Nielsen selskabet. Af Dan Fog Forlag's virksomhed kan nævnes publikationerne fra Samfundet dansk kirkesang, Dansk selskab for musikforskning og Det danske orgelselskab samt distributionen af Samfundet til udgivelse af dansk musiks publikationer der omfatter danske hovedværker fra 1700-tallet til nutiden. Det har været af stor betydning at Dan Fog med usvigelig tålmodighed etablerede samlinger af enkelte nordiske komponisters værker og så vidt muligt sørgede for at de havnede på danske hænder, men ellers placeret dem i udenlandske institutioner til gavn for internationalt kendskab til nordisk musik. Dan Fog lå til stadighed inde med store ubearbejdede samlinger, og han opbyggede et hidtil uovertruffet informationscenter for musikforskningen. Han blev 1987 dr.phil. h.c. ved Kbh.s univ. 88 registrerede og daterede arkivsamlinger overgik 1993 til Det kgl. bibliotek som Dan Fogs musiksamlinger.

Familie

Dan Fog blev født i Hellerup.

Forældre: købmand Carl Christian Olsen (1881-1966) og Dora Fog (1883-1973). Gift 1. gang 3.6.1943 i Århus (Skt. Pauls k.) med Gudrun Pedersen Nygaard, født 2.3.1922 i Esbjerg, død 5.8. 1970 på Frbg., d. af radioinspektør Jens N. (1898-1959) og Anna Pedersen (1900-55). Gift 2. gang 10.4.1971 i Gladsaxe (Mørkhøj k.) med cand.jur. Lene Stubkjær, født 4.10.1945 i Kbh., d. af redaktør Jens S. (født 1914) og Gerda Leth Espensen (født 1919).

Bibliografi

Berl.tid. 2.5.1962 og 31.12.1977. R. Naur i Politiken 9.3.1963.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig