David Grønlund, 15.10.1716-19.12.1784, præst, historisk samler. Født i Skt. Ibs sg. ved Roskilde, død i Darum, begravet sst. G. blev student 1736 fra Roskilde og fik to år efter attestats. Han levede i største fattigdom og tog på lykke og fromme til Norge for at søge kondition. I Mandal sogn opnåede han en huslærerplads i et pietistisk hus som til en tid øvede en ret stærk indflydelse på ham. Her forblev han med en kortere afbrydelse til 1746 da han vendte tilbage til Kbh. 1747 blev han residerende kapellan ved Skt. Cathrine kirke i Ribe, og efter 30 års virksomhed her forflyttedes han 1777 til det nærliggende Darum og Bramminge sognekald; 1779 blev han tillige herredsprovst. G. er bekendt som en flittig historisk samler. Meget i Ribe arkiver er ved hans omsorg reddet fra undergang. Han registrerede stiftsarkivet og indsendte efter kgl. ordre pergamentbrevene derfra til gehejmearkivet, foruden at han med sjælden palæografisk kyndighed udarbejdede to fuldstændige afskrifter til opbevaring i Ribe og i arkivet i Kbh. Med biskop J. C. Bloch i Ribe delte han interesse for presbyterologiske arbejder og samlede materialer til et værk om Ribe stifts gejstlighed idet biskoppen efter G.s forslag lod udgå udførlige skemaer til alle stiftets præster til brug herved; men værket blev aldrig udarbejdet. Med Terkel Klevenfeldt stod G. i brevveksling angående historiske antikviteter. Det eneste trykte skrift G. har udgivet er Historisk Efterretning om de i Ribe By for Hexerie forfulgte og brændte Mennesker, 1780 der væsentlig består af udskrifter af tingbøger. Han efterlod ifamiliens eje en dagbog med historiske og juridiske optegnelser foruden en del kuriosa. Som præst var G. næppe en synderlig fremragende prædikant, skønt han ejede et kraftigt organ, men praktisk dygtig og i besiddelse af gode juridiske kundskaber. Af ydre beskrives han som lille og før, og det siges at han satte pris på et godt glas vin. Da han i alt fik 21 børn måtte han ofte kæmpe med næringssorger.

Familie

Forældre: skomager Mogens Davidsen (ca. 1672-1751) og Karen Nielsdatter Worm (ca. 1677-1741). Gift 1. gang 31.7. 1747 i Ribe med Rebekka Kirstine Seiffert, født ca. 1718, død 5.3.176-1 i Ribe. Gift 2. gang 18.5.1763 med Margrethe Astrup Hygom, døbt 6.1.1741 i Ribe, begr. 26.6.1765 sst., d. af hospitalspræst Niels Astrup H. (1703-44) og Sophie Stoud (ca. 1715-92). Gift 3. gang 26.11.1765 i Lintrup med Lene Cathrine Boysen, født 7.2.1737 i Lintrup, død 1.6.1784 i Darum, d. af sognepræst i Lintrup, provst Mikkel B. (1704-83) og 1. hustru Lene Stoud (1717-44).

Bibliografi

Breve i Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857-59 154-58. Repertorium diplomaticum, udg. Kr. Erslev IV, 1906-12 47. Fra Ribe amt VII, 1928-31 98f. – Chr. Molbech: Hist.-biogr. saml., 1851 185-220. Laur. Engelstoft i" Danske saml. III, 1867-68 118. J. Kinch i Saml. til jydsk hist. og top. 2.r.II, 1889-90 36-40 (af D. G.s kopibog). Aug. F. Schmidt i Fra Ribe amt VII, 1928-31 792-95 806 808f. Samme sst. IX, 1939 1-14. – Papirer i Ribe katedralskoles bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig