Detlev v. Bülow, Detlev Wilhelm Theodor til Bossee v. Bülow, 16.4.1854-11.2.1926, landråd. Født i Schwerin, død i Wildungen, begravet på Bossee. Efter en grundig juridisk uddannelse var v. B. i en årrække som embedsmand knyttet til sit snævrere hjemland, bl. a. som assessor i den slesvigske regering og som landråd i Stormarn (1887-94). 1893 overtog han Bossee og udtrådte n.å. af statstjenesten. 1889-1907 var han medlem af den preussiske landdag, hvor han tilhørte det frikonservative parti. Da den mildere kurs i Nordslesvig efter optantkonventionen skulle indledes, og da den dertil udsete overpræsident v. Dewitz på grund af sygdom måtte træde tilbage udnævntes v. B. 1.3.1907 til denne stilling hvor han var den første "slesvig-holstener" siden C. Scheel-Plessen. Det viste sig imidlertid hurtigt at han ikke var stærk nok til at bryde den voldsomme modstand der rejstes mod den nye kurs i hertugdømmerne. Da han ved landbrugskammerets møde i Haderslev juli 1907 fremsatte forsoningspolitikkens program mødtes hans tale med demonstrativ protest. Under indtrykket heraf veg v. B. tilbage, og en udtalelse til den tyske forening aug. s.å. var præget af imødekommenhed over for foreningens pågående fordringer. Da nye stemninger efter hans fætter Bernhard v. Bülows tilbagetræden som rigskansler gjorde sig gældende i Berlin lod v. B. sig yderligere påvirke heraf. En skærpelse af politiregimentet kom da til at præge det tyske styre i årene før verdenskrigen. Fængslingerne af nordslesvigske tillidsmænd og presseforbudene ved dennes udbrud har han sammen med generalkommandoen i Altona ansvaret for, og da hans fremfærd ikke stemte med rigsregeringens ønsker og anvisninger fik han 24.8.1914 sin afsked.

Familie

Forældre: mecklenburg-schwerinsk kammerherre Friedrich Gustav v. B. til Botkamp og Bossee (1817-93) og grevinde Thekla Wilhelmine Friederike Luise Holstein (1819-1903). Gift 18.8.1888 på Eskilsmark med Magna Bertha Jenny v. Wedderkopp, født 16.4.1867 sst. død 14.10.1947, d. af klosterprovst, kammerherre Fritz v. W. (1834-76) og Marianne v. Hildebrandt (1838-1912).

Bibliografi

Adolf v. Bülow: Bülowsches Familienbuch II, 1914 368 371-77. Taschenbuch der adeligen Hauser. Deutscher Uradel 1931 88. K. Alnor: Handbuch zur schlesw. Frage II, 1926-29 149 665. Samme: Johs. Schmidt-Wodder, 1929 3787. H. P. Hanssen: Et tilbageblik III, 1932 132f. 140.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig