E.H. Ryssel

E.H. Ryssel, Emil Heinrich Ryssel, 17.1.1846-17.4.1923, politiker. Født i Kbh. (Trin.), død sst., begravet sst. (Vestre). R. voksede op som plejebarn i et kbh.sk småborgerhjem, uddannedes som typograf, men åbnede 1877, samtidig med at han giftede sig, en manufakturforretning på Nørrebro. Han var stærkt grebet af forsvarstanken, og han støttede derfor ivrigt C. Goos' valg i 5. kreds. Det stod ham imidlertid klart at uden en fasttømret organisation og et program, præget af social forståelse ville en forsvarsvenlig politik ikke have nogen mulighed for at vinde frem i arbejderkredse. Trods tvivl og passiv modstand i ledende højrekredse fik han da 6.10.1881 stiftet den vælgerforening i 5. kreds der blev spiren til hovedstadens konservative organisation. For at markere uafhængigheden af højre havde R. ønsket at foreningen skulle have navnet Fremad, arbejder- og vælgerforening. Da dette mødte modstand foreslog Goos, at navnet blev Højres arbejder- og vælgerforening. Forslaget vedtoges, men derved førtes foreningen ind i et mere partipolitisk præget spor end R.s hensigt havde været. Han modtog dog valg som organisationens formand, og i de to år han sad inde med denne post udførte han et stort arbejde for at få stiftet vælgerforeninger i de andre hovedstadskredse. Okt. 1883 trak han sig tilbage til fordel for C. Ploug. Han var højres kandidat i Kbh.s 5. kreds mod P. Holm 1887 og 1890. Ved sin død var han klasselotterikollektør.

Familie

Forældre: skræddermester Jørgen R. (1810–76, gift 1. gang 1835 med Wilhelmine Dorothea Eleonora Hoffschneider, ca. 1814–tidligst 76) og Magdelone Eline Marie Hansen. Gift 7.10.1877 i Ledøje med Dorothee Wilhelmine Larsen, født 7.1.1857 i Brøndbyvester, død 4.5.1935 i Kbh., d. af gårdejer i Brøndbyvester, senere i Ledøje, marskandiser Jens L. (1823–87) og Ane Marie Josephsdatter Fogt (1816–94).

Ikonografi

To træsnit, det ene 1886.

Bibliografi

Jul. Schovelin i Det nye Danm. IV, 1931 467–510 (også som særtryk m. titlen: Blade af højres hist., s.å.). Alfr. Bindslev: Konservatismens hist. i Danm. I, 1936 353f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig