E. Hesselberg, Engelbrecht Hesselberg, 7.3.1728-19.2.1788, jurist. Født i Norderhov præstegæld på Ringerike, død i KM. (Holmens), begravet sst. (Holmens k.). H. blev 1745 student fra Kristiania, 1751 cand. jur., var 1751–55 alumnus på Elers kollegium hvor han 1752 forsvarede en juridisk dissertation, og hvor han 1753 ved sin optræden over for en medalumnus satte både universitetets rektor og konsistorium i bevægelse, blev 1755 byskriver på St. Croix, 1757 byfoged og byskriver i Kristianssted på St. Croix. Et ugunstigt indtryk af H. får man af hans optræden i en hyresag 1760 mod en spansk skibskaptajn hvor han "for at forøge Omkostningerne havde gjort 28 Sager af en". Generalprokurøren Henrik Stampe udtaler i sin erklæring om sagen at han "længe og ofte har hørt H. beskrive som en meget egennyttig og derhos snedig Betient, der heel vel forstod at berige sig selv og forbedre sine Indkomster paa andres Bekostning, men derhos vidste saa godt at forstikke sig, og at tage saadanne Præcautioner, saa at man ikke saa let kunde komme efter ham, eller være istand til at overbevise ham det". H. måtte betale det ulovligt oppebårne tilbage og blev idømt en bøde; det var meningen at afsætte ham hvad dog ikke skete da; først 1770 blev han afskediget. H.s navn som jurist er knyttet til hans Juridisk Collegium 1755 (dedikationen til kronprins Christian dateret 18.6.1753; 2. oplag igiennemseet og med Anmærkninger forøget af Jens Bing Dons, 1763) der er en af de første trykte systematiske fremstillinger af dansk ret. H. bemærker selv om sit værk at han ikke vil "ansees som Lærer" da han har grundet sit kollegium på de "Principia Juris" som Stampe og Peder Kofod Ancher har etableret. I mere end en menneskealder var skriftet et af underdommerstandens vigtigste hjælpemidler. – Generalkrigskommissær 1770. Rang med generalmajorer 1782.

Familie

Forældre: proprietær, trælasthandler, lensmand Engebret Engebretsen H. (1705–66) og Inger Heen (ca. 1700–71). -2.7.1786 i KM. (Nic.) med Anna Marie Greve, født 25.4.1759, død 27.3.1817 i KM. (Holmens) (gift 2. gang 1793 med overkrigskommissær Bertel (Bendix) Salomon Rye, død 1834).

Ikonografi

Mal. af Erik Paulsen.

Bibliografi

H. Stampe: Erklæringer III, 1795 225–35 461–64. R. R. Vestergaard: Bidrag til Elers' coll.s hist., 1891 83–85 163. Poul Rasmussen i Pers.hist. t. 3.r.IV, 1895 289f. Frantz Dahl i Festskr. i anledn. af tohundredårsdagen for indførelsen af jur. eksamen ved Kbh.s univ., red. Erik Reitzel-Nielsen og C. Popp-Madsen, 1936 141f. -Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig