E. Lehn Schiøler, Eiler Theodor Lehn Schiøler, 30.10.1874-13.8.1929, ornitolog. Født på Frbg. (Frue), død sst., begravet i Kbh. (Vestre). L.S. fik allerede som skoledreng på Herlufsholm levende interesse for ornitologi gennem påvirkning af naturhistorielæreren M. Traustedt. Både her og senere i Metropolitanskolen samlede han ivrigt æg og udstoppede fugle og planlagde sit senere store værk om danske fugle. Han blev klar over at han for at gennemføre sine planer måtte råde over store samlinger og indså at dette krævede betydelige pengemidler. For at skaffe sig den økonomiske basis opgav han den akademiske bane, tog handelseksamen fra de Brockske skoler og rejste til USA for at få yderligere uddannelse i bank- og vekselererfaget. 1894 vendte han tilbage, og efter fortsat uddannelse indtrådte han 1906 som parthaver i sin fars vekselererfirma. – L.S. kom tidligt i forbindelse med Herluf Winge hvis arbejdsform og lamarckistiske teorier kom til at præge ham afgørende. Desuden blev han stærkt påvirket af den i århundredets begyndelse stigende interesse for studiet af fuglenes geografiske racer; han har indført denne forskningsretning i Danmark og påvist de mange opgaver inden for nordisk ornitologi som den kunne bidrage til at løse. Han indså betydningen af store samlinger for sådanne studier og tilvejebragte gennem årene dels personligt, dels gennem køb en uhyre omfattende samling af palæarktiske fugle, navnlig andefugle, på i alt 21.000 skind og 10.000 skeletter, den største enkeltsamling i verden. 1905 kom hans første afhandling, om den grønlandske gråand, og året efter stiftede han Dansk ornithologisk forening hvis formand han var de første 22 år. I foreningens tidsskrift offentliggjorde han næsten alle sine ca. 20 afhandlinger der dels omhandler nordiske fugles (navnlig ænders) raceforhold, dels er mindre, faunistiske meddelelser.

De økonomiske kriser efter første verdenskrig ramte L.S. meget alvorligt, og hans firma måtte 1922 træde i likvidation. Det lykkedes dog vennerne Vagn Jacobsen og direktør I. C. Petersen, Gutenberghus, ved køb at sikre samlingen og skaffe L.S. passende arbejdsvilkår. 1925–26 udkom 1. og 2. bind af hans monumentale pragtværk Danmarks Fugle. Disse bind omhandler ænder og gæs, mens 3. bind om rovfuglene pga. L.S.' tiltagende sygdom først udkom posthumt (1931). Værket omfatter 1300 foliosider og 275 farvetavler, udført af Gerhard Heilmann, Henning Scheel og især Johannes Larsen. Det rummer et kolossalt stof til belysning af arternes anatomi, faunistik, biologi, racer og indbyrdes slægtskabsforhold, med særlig vægt på andefuglenes komplicerede udvikling af dragter efter alder og køn. Selv om værket er for vidtspændende, uoverskueligt og i visse henseender vidtløftigt, er det et af de betydeligste i nyere nordisk ornitologi og vil ligesom L.S.' omfattende samlinger bevare sin værdi. Efter L.S.' død købtes samlingen ved lige store tilskud fra staten og fonds og private og indgik i Zoologisk museum. Også inden for fredning ydede L.S. en værdifuld indsats både internationalt og herhjemme, hvor hans store forhandlingsevne bidrog til etablering af et samarbejde med jægerne.

Familie

Forældre: vekselmægler Laurids Eiler Theodor S. (1835–1908) og Augusta Thalia Petrea Lehn (1836–1901). Gift 1. gang 3.11.1898 i Kbh. (Cit.) med Ellen Dorothea (Dora) Plum, født 21.3.1874 i Kbh. (Johs.), død 30.9.1921 sst., d. af dr.phil. C. Rosenberg (1829–85) og Ane Lovise Plum (1833–74), adopteret af professor, dr.med. Peter Plum (1829–1915) og Ellen Mathilde Hansen (1836–1913). Gift 2. gang 16.10.1924 i Jørlunde med Helga Elvira Marie Jørgensen, født 19.7.1901 i Slagelse (gift 2. gang 1932 med oberstløjtnant, senere oberst Carl Raabye, 1886–1940, gift 1. gang 1912 med Ebba Mimi v. Lowzow, 1892–1931), d. af købmand Rasmus J. (1858–1914) og Christiane Hendriksen (1866–1945).

Bibliografi

Berl. tid. 14.8.1929. Politiken 14.8. og 25.8. s.å. og 26.3.1931. Finn Salomonsen i Vidensk. medd. fra da. naturhist. foren. LXXXVIII, 1929 V-XIII. Samme i Tilskueren, 1930 I 125–33. R. H. Stamm i Dansk ornithol. foren.s t. XXIV, s.å. 1–8 (heri bibliografi). O. Helms i Journal für Ornithologie LXXIX, Berlin 1931 416–23 (m. bibliografi).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig