E. Mau

E. Mau, Jens Christian Edvard Theodor Mau, 10.10.1808-4.8.1885, præst, forfatter. Født i Odense, død i Kbh. (Johs.), begravet i Farum. M. blev student 1827 fra Odense og teologisk kandidat 1831. Han blev huslærer hos grev Bernstorff til Gyldensten og opholdt sig derefter et års tid dels på Fyn, dels ved Vejle, hvor han kom i forbindelse med de gudelige forsamlings-folk og blev deres ordfører. 1834 blev han på indstilling af grev F. A. Holstein sognepræst for Hårslev og Tingjellinge og kom derved ind i kredsen af Det vestsjællandske broderkonvent, uden at han dog sluttede sig til den grundtvigske retning. 1850 kom han til Skellerup og Ellinge på Fyn og 1863 til Farum og Værløse hvorfra han tog afsked 1880. 1852-53 var han landstingsmand. Han var 1850 med til at stifte det kirkehistoriske selskab og blev bestyrelsesmedlem i dette, var en virksom deltager i de nordiske kirkemøder 1857-61 og foranledigede afholdelsen af et almindeligt missionsmøde i Nyborg 1860. I det hele var han utrolig virksom og flittig både i sin præstegerning, i udadgående (også politisk) virksomhed og som forfatter. Han har udgivet flere prædikensamlinger, redigeret Christelig Samler VII-XVII (1844-54) og Ny kristelig Samler I-XIII (1855-67). Indholdet består mest af, hvad han har fundet værd at bringe videre af det han kendte fra sin udstrakte læsning i dansk og fremmed litteratur. Andre samleværker er Christelige Betragtninger til hver Dag i Aaret (1845, efter F. Arndt), 400 Fortællinger for Skolen og Livet (1847) og Aandeligt Skatkammer (1868). M.s religiøse fortællinger vandt stor popularitet, også uden for Danmark, bl.a. oversat til lappisk 1858 og udgivet på dansk i USA. Længstlevende af M.s arbejder blev Dansk Ordsprogs-Skat I-II, 1879 som er det hidtil fyldigste og bedst ordnede udvalg af den skriftlige danske ordsprogstradition. Værket var tænkt som en "Folkebog". Det blev det aldrig. I stedet har det nu i 100 år gjort god fyldest som standardopslagsværk, flittigt brugt, bl.a. ved udarbejdelsen af Ordbog over det danske Sprog. Samlingen, der er ordnet alfabetisk efter hovedord, rummer over 12.000 ordsprog, sentenser o.a. plus varianter og et stort antal talemåder samt bibelsteder, alt med kildehenvisninger. Mens langt det meste stof er hentet fra trykte kilder (først og fremmest Peder Syv), er dog også nogle af de vigtigste håndskrifter fra 15-, 16- og 1700-tallet benyttet. De ordsprog M. selv har optegnet fra mundtlig brug, er forholdsvis få og på ingen måde repræsentative for den mundtlige overlevering. Dette gjorde Evald Tang Kristensen M. opmærksom på og tilbød ham samtidig sine egne ordsprogs-optegnelser. M. afslog, og Tang Kristensen fik herved stødet til at samle og udgive Danske ordsprog og mundheld (1890) der er langt den største danske samling af overvejende mundtlig ordsprogstradition.

Familie

Forældre: hospitalsapoteker i Odense, senere klubvært i Skælskør Carl Heinrich M. (1768-1821) og Juliana Maria Feveile (1783-1825). Gift 9.7.1835 i Sønder Nærå med Adolphine Steensen, født 18.9.1814 på Torpegård, død 17.8.1892 i Kbh., d. af godsejer, kaptajn Hans Henrik Otto S. (1760-1826) og Ane Hansdatter Rasmussen (1783-1858).

Ikonografi

Litografi 1862 efter fotografi. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Kirkehist. saml. 4.r.VI, 1899-1901 629-707. - Vilh. Birkedal: Personlige oplevelser II, 1891 158-62. Pauline Petersen: Erindr., 1919 (fot. optr. 1971) = Memoirer og breve XXXI 143. J. P. Mynsters visitatsdagbøger, udg. Bj. Kornerup I, 1937. - Papirer i Rigsark. (bl.a. 52 dagbøger) og Landsark. for Fyn, Odense.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig