E. Rancke-Madsen

E. Rancke-Madsen, Edmond Rancke-Madsen, 13.2.1910-22.10.1987, kemiker. Efter studentereksamen (Odense katedralskole) 1927 studerede E. Rancke-Madsen ved Kbh.s univ. hvor han 1933 aflagde skoleembedseksamen med kemi som hovedfag. Samme år ansattes han som assistent ved kemisk laboratorium A på Danmarks tekniske højskole hvortil han forblev knyttet som amanuensis (fra 1946), lektor i kvantitativ analyse (fra 1944) og afdelingsleder (fra 1958) indtil han 1959 udnævntes til professor ved Danmarks lærerhøjskole. I assistenttiden opnåede han en af de tre kandidatpladser på Elers kollegium (1935-40) hvor han nød godt af dette kollegiums tværfaglige akademiske atmosfære og knyttede livsvarige kontakter med andre videnskabsmænd, samtidig med at han ivrigt tog del i det mere sorgløse studenterliv. Han beklædte kollegiets højeste embede som inspektør (1936-37).

E. Rancke-Madsens flid var legendarisk og satte ham i stand til at udvikle sig til en af sin tids lærdeste danske kemikere, samtidig med at han gennem sin omfattende lærer- og censorvirksomhed og sit lærebogsforfatterskab blev et af de vigtigste bindeled mellem den "akademiske" kemi og den mere elementære kemiundervisning som han bestræbte sig på at tilføre det bedste af kemiens tradition og det nyeste af dens udvikling. Bredden af hans berøringsflade inden for kemiundervisningen fremgår af at han samtidig med at bestride sin omfattende undervisning ved kemisk laboratorium A var assistent ved Tandlægehøjskolens kemiske laboratorium (1933-40), timelærer ved Lyngby statsskole i ialt 16 år mellem 1940 og 1962 og lærer ved Danmarks tekniske højskoles forberedelseskursus (1942-72). Som censor i kemi og fysik virkede E. Rancke-Madsen ved gymnasier, seminarier, adgangseksamen til civilingeniørstudiet, Københavns tandlægehøjskole, Danmarks tekniske højskole og ingeniørakademi, Københvns og Århus universiteter, sidstnævnte sted tillige som censor i de eksakte naturvidenskabers historie.

E. Rancke-Madsens lærebogsforfatterskab omfatter bl.a. Lærebog i Kemi for Maskinmestre, 1953 (8. udg. 1990), Lærebog i Kemi, 1944 (14. udg. 1979) som i lang tid var den mest anvendte gymnasielærebog i kemi, samt Analytisk Kemi, 1940 (5. opl. 1965) som for generationer af kemi- og kemiingeniørstuderende har dannet grundlaget for forståelsen af vigtige dele af kemien (og som videreførtes sammen med C. G. Lamm som Uorganisk analytisk kemi, 1970). Disse aktiviteter levnede endda tid til videnskabeligt arbejde som manifesterede sig i afhandlinger om bl.a. analytiskkemiske og komplekskemiske emner i internationale tidsskrifter og en af de sjældne disputatser med et videnskabshistorisk emne The development of titrimetric analysis till 1806 som forsvaredes 1958. I dette nu internationalt anerkendte værk beskæftiger forfatteren sig med den vigtige periode da kemien udviklede sig til en moderne, kvantitativ videnskab.

E. Rancke-Madsen var selvskreven til det første professorat i kemi ved Danmarks lærerhøjskole (1959-80), og her fortsatte han sit pædagogiske forfatterskab og bidrog samtidig stærkt til at opbygge sit fags rammer og traditioner i disse for en ny lærestol så vigtige. første år. Fra denne tid stammer bl.a. Kemi HF, 1972 og Gads Fagleksikon Kemi, 1980 (begge sammen med H. C. Helt). Blandt hans senere værker kan nævnes Grundstoffernes opdagelseshistorie, 1984 og Kemiens fødsel, 1987.

E. Rancke-Madsen var kendt blandt kolleger og studerende for sin i den kristne tro forankrede retlinethed og sin utilbøjelighed til at gå på kompromis. En fortegnelse over de mange faglige poster og tillidshverv hvortil E. Rancke-Madsen valgtes eller udpegedes viser bredden i hans engagement. Eksempelvis nævnes fysik- og kemiundervisningskommissionen (næstformand), bestyrelserne for Selskabet for analytisk kemi, Gunnar Jørgensens skole og Dansk medicinsk-historisk selskab, Kemisk forenings nomenklaturudvalg, folkeuniversitetets programudvalg, repræsentantskabet for Danmarks tekniske museum, Den danske nationalkomité for International Union of History and Philosophy of Science og dansk repræsentant i International Union of Pure and Applied Chemistry's Committee on the Teaching of Chemistry. E. Rancke-Madsen var Danmarks lærerhøjskoles prorektor 1964-66.

Familie

E. Rancke-Madsen blev født i Roskilde (domsogn).

Forældre: trafikassistent, senere stationsforstander i Odense Adolph Marius Nicolai Rancke Madsen (1870-1954) og Helga Larsen (1874-1953). Gift 4.4.1944 i Kbh. (Grundtvigsk.) med Else Emilie Barker Jørgensen, født 15.8.1917 i Kbh. (Helligånds), d. af ingeniør Hans Frederik Barker J. (1886-1953) og Julie Wilhelmine Hansen (1892-1973).

Udnævnelser

R. 1964. R1. 1977.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1958 154-57. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig