Ebbe Gyldenstierne, 1625-1677, stiftamtmand. G. studerede i udlandet, bl.a. i Leiden (immatrikuleret 1642) og blev 1646 hofjunker. S.å. drog han atter ud for at udvide sine sprogkundskaber og sin almendannelse og var 1647 i Paris sammen med Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina. Som engelskkyndig fulgte han derpå grevinden på hendes inkognitorejse til London hvor han dog det meste af tiden skal have holdt sig i sengen af frygt for at møde gamle kreditorer. 1648 var han til stede ved Christian IVs dødsleje. Efter tronskiftet blev han, der åbenbart på dette tidspunkt hørte til den Ulfeldtske inderkreds, lensmand på Koldinghus, til gengæld var det sikkert en følge af Ulfeldts fald når han 1651 måtte ombytte Koldinghus med det lidet givtige Hørje (Horrod) len i Skåne som han havde til Roskildefreden. 1657 var han ritmester for et jysk sognerytterkompagni, men virkede fra juli s.å. som landkommissær i Nørrejylland; 1658 var han kommissær ved den svenske hærs evakuering. Efter statsforandringen udnævntes han, næppe uden sammenhæng med sit svogerskab med de ved hoffet vel anskrevne unge Parsbergere, til overkrigskommissær i Jylland og var derpå 1661-71 stiftsbefalingsmand over Viborg stift hvormed han forenede amtmandskabet over Hald, Skivehus og (fra 1664) Silkeborg amter. Maj 1671 overflyttedes han til stillingen som amtmand over Silkeborg, Dronningborg og Mariager amter som han beklædte til sin død. – G. var ejer af Tyrrestrup (Vor h., afhændet i 1660erne), Vosnæsgård (Ø.Lisbjerg h.), Palstrup (Lysgård h.) og Sødal (Nørlyng h., afhændet 1675).

Familie

Forældre: landsdommer Laxmand Mogensen G. til Tyrrestrup, Bjersgård m. m. (ca. 1582-1655) og Margrete Friis (1589-1656). Gift 10.7.1649 i Kbh. med Ellen Parsberg, død tidligst 1679 (tidligere forlovet med Mogens Ulfeldt), d. af rigsråd Oluf P. (1590-1661) og Karen Kruse (1600-61).

Bibliografi

Danske saml. 2.r.I, 1871-72 161. S. Birket Smith: Leonora Christina, grevinde Ulfeldts hist. I, 1879 148f. Otto Sperling: Selvbiogr., overs. S. Birket Smith, 1885.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig