Ed. Sørensen

Ed. Sørensen, Eduard Christian Sørensen, 26.8..1898-8.6.1972, veterinær. Født i Flensborg, død i Kbh. (Højdevangs), begravet Rødding frimenigheds kgd. Kort efter at S. havde afsluttet sin skolegang ved realskolen i Flensborg brød første verdenskrig ud, og gennem alle krigsårene 1914–18 var S. indkaldt til tysk militærtjeneste. Efter hjemsendelsen fulgte han sin lyst til arbejde i landvæsenet, og efter et par års praktisk uddannelse kom studieår ved veterinær- og landbohøjskolen med landbrugskandidateksamen 1923. S. havde imidlertid fattet interesse for veterinærfaget og fortsatte studiet ved højskolen med dyrlægeeksamen 1927 som resultat. Den netop ledige assistentstilling ved normal anatomi bragte S. ind i den plads der blev hans fremtidsgerning og som førte til et samarbejde med professor i anatomi Simon Paulli hvis efterfølger han blev 1931 efter forudgående konkurrence. S. har bl.a. i højskolens årsskrift (1930) skrevet om hestens fascier (fællesarbejder med Simon Paulli) samt embryologiske arbejder (sst. n.å.) og 3. udgave af S. Paullis Lærebog i Huspattedyrenes Anatomi. Til Brug for Landbrugsstuderende, 1936. Interessen for landbrugsgerningen gav sig udslag i en betydelig indsats på den kunstige befrugtnings område. Ved denne metode mener man at der kan opnås avlsmæssig forbedring af husdyrbestanden og kontrol med tyrens befrugtningsevne; samtidig undgås parringsinfektioner. Efter studierejser i England og Italien og efter indgående forsøg gik S. (sammen med Anker Hansen) ind for en forbedret sædoverføringsteknik med gelatineret sperma i parafinerede cellofanrør (Medlemsblad for den danske Dyrlægeforening XXIII, 1940). Veterinær- og landbohøjskolens forsøgslaboratorium overdrog S. ledelsen af de omfattende sædoverføringsforsøg på Samsø og i Store Vildmose. S. har om dette emne givet meddelelser til flere internationale veterinær- og husdyrbrugskongresser. Efter anden verdenskrig var han udsendt af UNRRA til Polen og Tjekkoslovakiet for at bistå disse lande med husdyrenes inseminering. Til denne lejlighed blev der udgivet en lærebog på polsk i kunstig inseminering (Krakow 1946). Hans indsats blev meget påskønnet i begge lande, 1966 blev han udnævnt til dr.med.vet.h.c. ved veterinærskolen i Brno i Tjekkoslovakiet. I 1960erne interesserede han sig meget for den anatomiske nomenklatur og har udgivet (sammen med medarbejdere) Terminologia anatomica, 1958 (3. udg. 1977), Terminologia medicina, 1961 og Nomina anatomica veterinaria, 1966. – R. 1947. R.1 1953.

Familie

Forældre: postassistent Søren Peter S. (født 1859) og Kathrine Margrethe Færgemand (1858–1901). Gift 19.3.1922 på Frbg. med Birgitte Ludvigsen, født 5.5.1897 i Kbh. (Fødsst.), død 20.5.1971 sst., d. af billedhugger Berent Andreas L. (1862–1932) og Margrethe Olsen (1863–1938).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nils Björkman i Medlemsbl. for den da. dyrlægeforen. LIV, 1972 729f. Anker Hansen i Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskr., 1973 209–13.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig