Edele Jernskæg

Edele Jernskæg, d. ca. 1512, kong Hans' elskerinde. J.s forældre tilhørte lavadelen; faderen var lensmand på Roskildebispens borg Eliinge (nu Løvenborg). Senest 1498 optoges hun blandt dronning Christines hofdamer og vandt ingen længe kong Hans' kærlighed. Forholdet spottes navnlig i svenske beretninger. 1499 fulgte hun kongen og dronningen til Stockholm, og man lagde mærke til at hun stadig kørte i kongens slæde; atter 1501 ledsagede hun kongeparret til Stockholm; men mens dronningen efterlodes i Stockholm fulgte hun med kongen tilbage. Snart efter ægtede hun Torben Bille for hvem rimeligvis netop dette giftermål blev indledningen til en glimrende karriere. Senest 1504 optoges han i rigsrådet; senest 1503 blev han lensmand på Abrahamstrup (Jægerspris), senest 1505 tillige på Vordingborg; de fynske godser Sandholt og Arreskov hvori han ved arv i forvejen havde visse rettigheder kom ved kongens velvilje i hans udelte besiddelse. På disse slotte og herregårde var kong Hans i det sidste tiår af sit liv en flittig gæst, en omstændighed som i forening med andre indicier gør det såre vanskeligt at afvise det også af Arild Huitfeldt bekræftede rygte om kongens forhold til J. som løs sladder hvad i ældre tid Hans Svaning og i nyere tid Will. Norvin har villet forsøge.

Familie

Forældre: Mikkel Andersen J. (død tidligst 1502, gift 2. gang med Karen, en guldsmededatter fra Næstved) og Margrethe Andersdatter Grubbe (af Særslev). Gift 1501 el. 02 med Torben Bille, død aug. 1512, s. af Bent B. (ca. 1440–94) og Ermegard Frille (død 1504).

Bibliografi

Billeættens hist. I, ved W. Mollerup, 1888–93 265–69 326–33. W. Norvin i Danske herregårde ved 1920, red. L. Bobé m.fl. II, 1923 99. Henry Bruun: Poul Laxmand og Birger Gunnersen, 1959 (fot. optr. 1975).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig