Edouard Suenson, 26.7.1842-21.9.1921, søofficer, direktør for Det Store Nordiske Telegraf-Selskab. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet i Biønshøj. S. kom på Søkadetakademiet 1855 mens hans far var kadetchef, blev løjtnant 1861 med Gerners medalje og kongens æressabel, premierløjtnant 1868, tog sin afsked fra marinen 1875 som kar. kaptajn, fik 1891 fornyet afskedspatent som kommandør. Kort efter sin udnævnelse til officer ansaltes S. i den kommission der under kontreadmiral C. van Dockums forsæde skulle undersøge de Whitworthske bagladekanoner. Efter et togt til Vestindien og Middelhavet 1862–63 med korvetten Dagmar udkommanderedes han under krigen 1864 med skruelinieskibet Skjold der i marts deltog i Swinemünde-affæren med fregatten Sjælland. 1865–68 var han i fransk orlogstjeneste, gjorde tjeneste i øvelseseskadren i Middelhavet, senere i de østasiatiske farvande; han deltog i det franske togt til Korea hvor han blev ret alvorligt såret i begge ben, og hvorfra han vendte hjem efter at have foretaget en jordomsejling (beskrevet af S. i Tidsskr. for Søvæsen ny r. III. 1868). 1870 var han adjudant hos marineministeren, general H. Raasløff. Denne bragte ham i berøring med C. F. Tietgen der overtalte ham til at søge orlov for at drage til Østen og dér organisere det i Danmark stiftede Store Nordiske Kina og Japan Extension Telegrafselskabs virksomhed. Det drejede sig dels om at udlægge kabler mellem Vladivostok og Japan, mellem Japan og Kina og langs Kinas kyst, dels om at organisere telegraftjenesten og selskabets virksomhed i øvrigt. Efter at have udført dette vanskelige hverv vendte han hjem og blev 1873 forretningsfører, 1874 direktør og 1877 administrerende direktør for Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, i hvilket det førnævnte selskab 1872 var gået op. Denne stilling beklædte han indtil 1908. 1890 blev han tillige medlem af bestyrelsen, og han var dennes formand fra Tietgens afgang 1898 indtil 1916, da han udnævntes til æresformand. S.s livsværk var organiseringen og udbygningen af Det Store Nordiske Telegraf-Selskab som under hans ledelse gennemgik en blomstrende udvikling. Da han tiltrådte som direktør rådede selskabet over søkabler med en længde af ca. 4050 sømil; da han 1915 fratrådte sin aktive deltagelse i selskabets ledelse, var søkabelnettets længde ca. 8392 sømil. Samtidig med den stadige udbygning af selskabets driftsmæssige apparat gennemførtes en økonomisk konsolidering som kunne give selskabet den fornødne styrke over for dets mægtige konkurrenter. I øvrigt var S. knyttet til flere betydningsfulde virksomheder; således var han 1876–98 medlem af bestyrelsen for Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise, 1876–1916 medlem af bestyrelsen (fra 1890 som formand) for søassuranceselskabet De Private Assurandører, 1897–1900 medlem af bestyrelsen for Kjøbenhavns Telefonselskab, 1897–1921 medlem af bestyrelsen for Nordisk Brandforsikringsselskab, 1902–21 medlem af Privatbankens bankråd. – Kammerherre 1901.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere viceadmiral Edouard S. (1805–87) og Ottilia Uldall (1816–72). Gift 28.7.1871 i Kbh. (Holmens) med Magna Cecilie Camilla Lütken, født 30.1.1846 i Kbh. (Holmens), død 23.9.1923 sst., d. af premierløjtnant, senere kaptajn, marineminister O. H. L. (1813–83) og Annine Buntzen (1819–91). - Far til Edouard S. (1877–1958).

Udnævnelser

R. 1867. K2. 1881. DM. 1890. K1. 1894. F.M.l. 1900. S.K. 1906, i diamanter 1915.

Ikonografi

Mal. af H. Siegumfeldt, 1889. Træsnit 1892 efter foto. Mal. af Bertha Wegmann, 1903 (Fr.borg), efter dette kopi (store nord. telegraf selsk.). Afbildet på P. S. Krøyers mal. Industriens mænd, 1903–04 (Fr.borg). Træsnit af C. Poulsen, 1909, efter foto. Mal. af Knud Larsen, 1917 (store nord. telegraf selsk.), hertil forstudie. Buste af Johs. Mølgaard, 1918 og af Jens Lund, 1920 (store nord. i Kina). Foto.

Bibliografi

S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske slægter, 1891 321. Søndagsposten 31.1.1892. Det store nord. telegraf-selsk. 1869–94, 1894. Det store nord. telegraf-selsk. 1869–1969, 1969. T. A. T[opsøe]-J[ensen] i Tidsskr. for søvæsen XCII, 1921 383–86. Børsen 22.9. s.å. Politiken s.d. Kablet 26.9. s.å. A. F. Krieger: Dagbøger V, 1923 115. Tage Heft: 16 stormænd i da. erhverv, 1939 31–48. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig