Edvard Kruse, Evert Kruse, 10.9.1629-9.10.1695, generaltolddirektør. Født i Penzance, Cornwall, begravet i Kbh. (Nic.). K. der på fædrene side synes at have været af nederlandsk, på mødrene af engelsk herkomst, kom til Danmark i sit 3. år. Han var kornet i svenskekrigen 1658–60 og blev 1662 tolder i Larvik og Sandefjord. 1668 indsattes han under magistratens protest som rådmand i Tønsberg. Fra sit tolderembede suspenderedes han en tid, da generaltoldforvalteren havde rejst tiltale mod ham, men frifandtes og genindsattes 1670. 1672 var han i Skotland for at reklamere opbragte dansk-norske skibe og udnævntes ved denne lejlighed til æresborger i Edinburgh. S.å. byttede han embede med Helsingørtolderen og fik herved og ved sit 2. ægteskab nærmere forbindelse med hof- og regeringskredsene. 1677 indrullerede han bådsmænd på Sjælland. 1680–89 var han kgl. køkkeninspektør og sluttede 1682 kontrakt om leverance af hofspisningen. 1683 fik han sammen med en række andre københavnske borgere stadfæstelse på et gensidigt brandforsikringsselskab. 1690 overtog han oppebørslen og forvaltningen af konsumtionen (undtagen "de 4 Species") i Kbh. S.å. fik han privilegium på at anlægge og i seksten år at drive seks hestemøller i byen; det forbødes andre i dette tidsrum at anlægge heste- og vandmøller i Kbh. og Christianshavn og at male deres malt og rug på andre møller eller håndkværne. 1691 forpagtede han konsumtionen af "de fire Species" i Kbh., 1692–95 konsumtionen og tolden i hele Danmark, 1691–95 indtægten af forstrands- og forkøbsretten til forulykkede skibe. Han var en dygtig forretningsmand og toldadministrator og bragte (bl.a. ved forskellige takstnedsættelser) intraderne stærkt i vejret. 1682 udnævntes han til assessor i kammerkollegiet, 1690 til kammerråd, 1692 til justitsråd, 1693 til medlem af kommissionen til handelens fremme, i hvilken egenskab han bl.a. udarbejdede en betænkning om en del poster, ved hvilken "de trafiqverende" i Kbh. mente at handelen besværedes.

Familie

Forældre: kaptajn i den danske flåde Cornelis K. (død vistnok 1662, gift 2. gang med Birgitte Steffensdatter) og Sarah Duncan (ca. 1594–1655). Gift 1. gang 1662 el. 63, antagelig i Norge (bevilling 28.9., lysning 23.11.1662, Holmens) med Susanne Robbins, død 1668, d. af skibsbygger Jacob R. (død senest 1658). Gift 2. gang 30.9.1674 med Anna Sophia Winterberg, født 10.11.1653, død 20.1.1689, d. af kgl. mundskænk Henrik W. Gift 3. gang juli 1691 i Århus med Karen de Hemmer, født 2.8.1627 i Ålborg, død 19.1.1694 i Kbh. (gift 1. gang 1661 med borgmester i Ribe Jesper Hansen, 1608–77 (gift 1. gang med Maren Nielsdatter, ca. 1588–1659), gift 2. gang 1681 med landkommissær, kammerråd Thomas Friis, død 1689), d. af borgmester i Ålborg Christoffer de H. (død 1658, gift 1. gang med Johanne Jørgensdatter, død 1620) og Karen Larsdatter Suhr (død 1671).

Ikonografi

Stik til ligprædiken af H. Schaten efter mal. af Jacob d'Agar.

Bibliografi

Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen VII, 1886. Pers. hist. t. 2.r.IV, 1889 4 (uddrag af St. Petri kirkes begravelsesregnskab). – Prog. fun. univ. Hafniensis over E. K., 1695. M. Henrichsøn [Tistorph]: Ligprædikener udi fire dele IV, 1705 249–54. Personalhist. notitser om embeds- og bestillingsmænd i Aalborg, saml. af E. Tauber og A. H. Nielsen, 1879–80 100–02. Carl Christiansen: Bidrag til da. statshusholdn.s hist. II, 1922. O. A. Johnsen: Tønsbergs hist. II, Oslo 1934 251.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig