Einar Dessau

Artikelstart

Einar Dessau, 17.7.1892-8.8.1988, civilingeniør, bryggeridirektør. D. blev student fra Metropolitanskolen 1910 og civilingeniør 1916. Egentlig ville han helst have været elektroingeniør da han var stærkt optaget af de moderne elektriske opfindelser, men han valgte alligevel maskiningeniørstudiet da det berørte flere områder af teknikken.

Efter eksamen fra Polyteknisk læreanstalt blev D. ansat i maskinfirmaet V. Løwener på Vesterbrogade i København. Han blev sendt til USA som volontør idet han sammen med virksomhedens chef skulle købe værktøjsmaskiner; da denne imidlertid blev forsinket begyndte D. at arbejde for et firma som farbroderen David D. var medejer af, nemlig Melchior, Armstrong & Dessau i New York. Først skaffede han under rundrejse kontrakter med bilfirmaer, senere moderniserede og rationaliserede han firmaets kontor, salgs og eksportafdeling. D. var indstillet på at opbygge sin egen eksportvirksomhed da tilfældigheder bragte ham i kontakt med Tuborgbryggeriet hvor hans far, Benny Dessau, var direktør.

Forholdet var det at den danske regering under første verdenskrig havde udstedt forbud mod at anvende dansk byg til ølfremstilling. D. påtog sig den opgave at formidle salg af amerikansk malt til den danske bryggeriindustri, og det gjorde han i størrelsesordenen 1 million dollars. Da han var hjemme på et sommerophold 1919 blev han ansat som underdirektør på Tuborg. På bryggeriet arbejdede han på den kommercielle side idet han kom til at stå for eksportafdelingen. Dengang gik eksporten fra Tuborg gennem Philip Heymans gamle eksportfirma på kontrakt, men D. fik løskøbt bryggeriet og startede en selvstændig afdeling der da han gik af 1963 solgte på 63 markeder. 1929 blev han udnævnt til direktør på Tuborg. Blandt D.s mange tillidsposter inden for det faglige område kan nævnes formandskabet i Danske mineralvandsfabrikanters fællesforening 1946-63. Udover det faglige har D. dyrket særdeles mange interesser. Allerede 1909 byggede han sammen med en kammerat en radiomodtager så han blev blandt de første pionerer på dette område således som han redegjorde for i Danmarks radios store jubilæums-program 1975. Også på amatørfotografiets område var han tidligt i gang, ligesom flyvningen har haft hans interesse helt fra de unge år. Han var formand for Svæveflyverådet fra 1945 og tog motorflycertifikat 1947.

På bånd- og grammofonområdet har D. også været aktiv. Sin kunnen her udnyttede han ved en udstilling i Tivoli 1931 på Tuborgs stand. Han havde forstærker og højttalere, og han lånte Valdemar Poulsens telegrafoner hvor et bånd kunne køre frem og tilbage og aflevere samme lektie.

1943 var D. kortvarigt interneret i Horserød hvorpå han opholdt sig i Sverige 1943-45.

Familie

Einar Dessau blev født i Hellerup; begravet på Hellerup kirkegård.

Forældre: prokurist, senere bryggeridirektør Benny D. (1868-1937) og Paula Heyman (1870-1951). -22.3.1926 i Kbh. (b.v.) med Johanne (Joe) Holtermann, født 11.4.1902 i Kbh., død 15.9.1979, d. af ingeniør Louis Christian Wassilai H. (1870-1948) og Anne Gertine Magnusen (1873-1959).

Udnævnelser

R. 1941. R.1 1959.

Bibliografi

E.D. i Børsen 28.5.1970. Interviews sst. 7.7.1952 og 20.9.1959. - Politiken 17.7.1952. Børsen 14.7.1967. Demokraten 16.7.1972. Birgit Nüchel Thomsen: Tuborg 1873-1973, 1973. Berl. tid. 16.7.1977.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig