Ejner Sylvest

Ejner Sylvest, Ejner Oluf Sørensen Sylvest, 11.11.1880-28.6.1972, læge. Født i Hillerød, død i Kbh. (Højdevang sg.), begravet Sundby kgd. S. blev student 1899 (Fr.borg) og fik lægevidenskabelig embedseksamen 1907 ved Kbh.s univ. De flg. år havde han kandidatstillinger i provinsen og Kbh.; 1911–13 var han reservelæge i hæren, men havde allerede 1909 nedsat sig som praktiserende læge på Amager hvor han 1926 udnævntes til kommunelæge. 1909 og 1911 havde S. publiceret et par mindre arbejder om pneumation og om urinbakterier. Socialt og politisk interesseret blev S. socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen 1937–50 hvor han tog initiativet til den 1941 påbegyndte kommunale almindelige difterivaccination, var 1911–37 medlem af Kbh.s lægeforenings repræsentantskab, medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget i Kbh.s medicinske selskab 1930, dettes vicepræsident 1938 og præsident 1939. Under ophold i sit sommerhus på Bornholm fik S. lejlighed til at observere en epidemisk optræden af sygdommen myalgia epidemica der optrådte blandt 23 fiskere i Melsted og Gudhjem; sygdommen havde været beskrevet 1856 i Island af distriktslæge Jon Finsen (1826–85) i hans "Iagttagelser ang. Sygdomsforholdene i Island" (1874: 145: "Pleurodyne"). Talrige senere epidemier i Norden var nok beskrevet i Norge, men var blevet glemt igen. Sygdommen, der skyldes et coxsackievirus, viser sig ved smerter i brystmuskulaturen og kaldtes i Island stingsyge, i Norge bamlesyge. Sygdommen havde optrådt med 10 000 tilfælde i Danmark i begyndelsen af 1930erne og S fik ved sine beskrivelser af epidemierne på Bornholm (Ugeskr. f. Læger 1930–31) vakt interesse for lidelsen. 1933 publicerede S. en monografi: Den Bornholmske Syge. Myalgia epidemica på dansk, og opfordret af Thorvald Madsen forsvarede S. sin publikation oversat til engelsk som disputats i 1934 – en imponerende indsats af en iravlt praktiserende læge. Med udstrakte henvisninger til beskrivelser af epidemiens forekomsi rundt om i verden efter 1856 gav S. en grundig beskrivelse af sygdommens karakter og følger; rygsmerterne ledsages af feber, hovedpine og muskelømhed. Forløbet er kortvarigt og godartet. Siden disputatsen benævnes sygdommen nu internationalt Bornholmsk syge. Foruden disputatsen har S. været litterært flittig; han har været medredaktør af Huslægen om Sundhed og Sygdom I–III. 1941–42 (3. opl. 1951), af Fremads lægebog, 1951, men har også skrevet om paradysenteri, om et akustisk fænomen som orienteringsmiddel for blinde (Hospitalstid., 1922) og populært om glasålens vandring, og om kromotaxis hos billearten glimmerbøsse.

Familie

Forældre: landinspektør Oluf Sørensen (1850–1935) og Bodil Kirstine Hansen Sylvest (1854–1936; gift 2. gang 1899 med amtsvejinspektør Christen Skibsted Høyer, 1855–1920). Navneforandring 28.12.1912. Gift 14.5 1909 i Kbh. (b.v.) med Dagmar Johanne Marie Ottesen, født 27.1.1892 i Kbh., d. af læge Søren Gustav Adolf O. (1857–1931, gift 1. gang 1884 med Thekla Sofie Nikoline Unmack, 1858–89, gift 3. gang 1893 med Ellen Hauch, 1865–1956) og Dagmar Christine Albinus Nielsen (1862–92).

Ikonografi

Akvarel af Ingeborg Andreasen, 1900. Mal. af Axel Johansen, 1927. Tegn. af Ingeborg Andreasen, 1931. Tegn. af Ivan Opffer, 1960 (Fr.borg) og af H. Lollesgaard (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i I estskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1933 131f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig