Eli Møller

Eli Møller, Eline Møller, 9.12.1863-21.5.1941, læge. Født i Sejling ved Silkeborg, død i Hellerup, begravet sst. Traditionerne fra barndomshjemmet tro var M. tidligt interesseret i pædagogik og kvindesagens fremme; mens hun 1884-86 var lærer på Vældegård kvindeskole ved Gentofte forberedte hun sig til studentereksamen, dimitteredes privat 1887 og begyndte at studere medicin, fortsættende som lærer sst. til 1889; lægeeksamen tog hun 1895. Ganske naturligt interesserede hun sig særlig for kvindesygdomme og fødselshjælp og samlede sig nu uddannelse ved forskellige kbh.ske hospitaler, bl.a. kommunehospitalet, fra hvis sektionsstue hun skrev en grundig og selvstændig afhandling om en speciel lejringsmåde af fødende kaldet Walchers hængeleje (Bibi. for Læger 8.r.II, 1901), og derefter på Fødselsstiftelsen i Amaliegade 1902-03 hos Leopold Meyer, på hvis tilskyndelse hun udarbejdede sin disputats om Partus præmaturus artificialis ved mekanisk Misforhold som forsvaredes 1906 for doktorgraden. Med dette arbejde der både var af videnskabelig interesse og til praktisk nytte, omhandlende fødselsoperationer der afbryder svangerskabet på et tidspunkt hvor fosteret er levedygtigt, blev M. den første kvindelige dr.med. Efter en udenlandsrejse var hun 1907-10 reservekirurg ved afd C. på Frederiks hospital og Rigshospitalet hos T. Rovsing som fik stor betydning for hendes udvikling. Derefter oprettede hun, der havde praktiseret i Kbh. siden 1899, en privatklinik for kvindesygdomme og fødsler (-1924). Af hendes litterære arbejder skal i øvrigt nævnes det klart skrevne afsnit om sygdomme i de kvindelige kønsorganer i Lærebog i Kirurgi III, 1922 i samarbejde med ægtefællen A. Helsted, samt et arbejde fra privatklinikken om primær sterilitet i Festskrift til Thorkild Rovsing, 1922. Sin lærervirksomhed forblev hun tro; ved Statens lærerhøjskole underviste hun i anatomi 1900-07 og 1910-11, og ganske selvfølgeligt blev hun med sin brede menneskelige indstilling og store indfølingsevne over for kvinder en banebryder i oplysningsarbejdet ved de vejledende forelæsninger over seksuel hygiejne hun holdt for kvindelige studerende ved Kbh.s univ. til 1934. Desuden holdt hun i ca. ti år foredrag ved Kbh.s kommunes fortsættelseskursus om kvindehygiejne og moderskab og var statens censor i anatomi og fysiologi ved husholdningsseminarierne. Foruden i Kbh.s lægeforening, Den liberale venstreforening, Dansk kvindesamfunds fællesstyrelse og fl.a. var hun medlem af bestyrelserne for forskellige foreninger til hjælp for kvinder. Et varigt minde om sin glødende interesse for kvindernes vel har M. sat sig ved opførelsen af Kvinderegensen 1930-32 med bolig for 56 kvindelige studerende; hun startede indsamlingen til den i efteråret 1929 og blev formand i dens eforat.

Familie

Forældre: sognepræst Frederik Ditlev M. (1814-92) og Jutta Kunigunde Bojsen (Jutta Bojsen-Møller, 1837-1927). -5.6.1913 i Kbh. (Holmens) med læge, senere overlæge ved Kbh.s amtssygehus i Gentofte, dr.med. Alfred Theodor Helsted, født 1.1.1870 i Kbh. (Garn.), død 22.2.1940 i Hellerup, s. af skomagermester Niels Peter H. (1837-1933) og Beate Weber (1842-1909).

Udnævnelser

F.M.l. 1932.

Ikonografi

Tegn. af Alfred Schmidt, 1910. Mal. af P. Mønsted, 1915 og af Mary E. Havning, 1934. Foto.

Bibliografi

Interview i Gads da. mag. XXIV, 1930 510-18. -Ugeskr. for læger, 1906 402-07. Hospitalstid., s.å. 729-33. Leopold Meyer i Bibi. for læger XCVIII, s.å. 301-03. Studenterne fra 1887, 1912 158. Elisabeth Hude i Kvinderegensen 1932-57, 1957 7-13.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig