Eline Eriksen

Artikelstart

Eline Eriksen, Ane Eline Marie Cathrine Eriksen, 21.2.1854-5.12.1916, forstander for den første danske husholdningsskole. Født i Hedegård, Glesborg sg, død i Sorø, begravet sst. E. var fra en fattig gård på Djursland og kom straks efter konfirmationen ud at lære husholdning i et landbohjem. Hun viste sig snart initiativrig, energisk og praktisk dygtig så hun fik efterhånden ledende stillinger i større landhusholdninger. Da hendes mand en halv snes år efter deres giftermål rejste til USA stod E. alene med to børn, og hun forsørgede børnene og sig selv ved at drive pensionat og oprette et vaskeri i Torsager. E. søgte imidlertid andre felter for sin virketrang og blev 1893 økonoma på Sorø højskole hos Jutta Bojsen-Møller som på baggrund af egne mangelfulde kundskaber på den huslige front var levende optaget af at få oprettet skoler for unge landbokvinder efter lignende mønster som landbrugsskolerne for unge landmænd. Disse tanker fandt grobund hos E., og allerede 1895 åbnede Sorø husholdningsskole et fem mdr.s kursus i lejede lokaler med hende og Magdalene Lauridsen som forstandere og 25 elever. 1894 var Jutta Bojsen-Møller blevet landsformand for Dansk kvindesamfund, og den DKkreds hun stiftede i Sorø ydede den nye skole stor støtte, bl.a. ved at være med til at tegne aktier til finansiering af den skolebygning fra 1897 som stadig udgør en væsentlig del af Sorø husholdningsskole. 1902 oprettede Magdalene Lauridsen husholdningsseminariet Ankerhus, og fra 1907 førte E. alene skolen videre. Selv om hun ikke havde nogen teoretisk og systematisk uddannelse lykkedes det hende at skabe en skole som blev forbillede for de mange senere danske husholdningsskoler. E. forstod at samle en stab af dygtige lærere, og hun vandt sine elevers tillid og fortrolighed. Ca. 2.300 unge kvinder fra hele Norden søgte skolen i hendes tid. Skønt hun hjalp mange af sine ubemidlede elever lykkedes det hende at få indløst hele skolens aktiekapital før sin død. – E. havde stærke religiøse og sociale interesser og var medlem af Sorø menighedsråd samt af Danmarks afholdsforenings hovedbestyrelse. Hun blev en meget anvendt foredragsholder og skrev talrige artikler. Desuden udgav hun bl.a. Timer i Køkkenet paa Sorø Husholdningsskole, 1904, og Kogebog og Syltebog, 1912.

Familie

Forældre: gårdfæster Johan Godtfred Andersen (1812-74) og Sophie Mariane Schmidt (1815-81). Gift 10.11.1879 i Glesborg med murer Marinus E. i Torsager, født 2.10.1848 i Stovbyskov, antagelig død 1924 i USA, s. af lærer, sidst i Astrup, Skarridsø sg., Niels E. (1820-58) og Abellise Levisen (1816-87).

Bibliografi

Højskolebl., 1916 1653f. Gyrithe Lemche: Dansk kvindesamf.s hist. gennem 40 år, 2.udg. 1939.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig