Elna Krogh Nielsen

Elna Krogh Nielsen, Elna Johanne Marie Krogh Nielsen, 20.10.19102007, skoleforstander. Født i Brønderslev. K. N. kom fra et varmt og ægte indremissionsk hjem, og det prægede hende livet igennem. Allerede i 17-års alderen besluttede hun at hun ville være diakonisse. 1926 tog hun realeksamen fra Brønderslev kommunale mellem- og realskole, derefter var hun defektriceelev på apoteket i Brønderslev, indtil hun 1928 blev antaget som søsterelev på Sankt Lukas stiftelsen (LS). 1937 blev hun indviet til diakonisse. Sin sygeplejeuddannelse fik hun på LS 1932–35. Hun fortsatte derefter med at gøre tjeneste sst., først som sygeplejerske og senere som afdelingssygeplejerske. 1939–40 deltog hun i kursus ved Århus univ. for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker (den undervisende linje), og i sommeren 1940 virkede hun som underviser på Rødkilde højskole (forskole for sygeplejeelever) på Møn. Derefter vendte hun tilbage til LS som instruktionssygeplejerske, og da sygeplejeskolen 1959 blev udskilt fra hospitalet blev hun dennes første forstanderinde, en stilling hun bestred med stor dygtighed, indtil hun fratrådte 1981. Senere begyndte hun at læse teologi.

Gennem studierejser til Sverige, Finland, Norge og England samt et års studier ved the Graduate School of Nursing ved Boston Univ., USA, 1958–59, fik K. N. et indgående kendskab til sygeplejeuddannelsen i mange lande samt et godt indblik i sygeplejeforskningens mål og metoder. 1962–65 studerede K. N. pædagogik ved Danmarks lærerhøjskole. Hun blev hurtigt anerkendt som ekspert i sygeplejeuddannelse og sygeplejeforskning. 1965 var hun konsulent for Kbh.s magistrats 3. afd. ved udarbejdelse af en uddannelsesplan for en ny gruppe plejepersonale, plejehjemsassistenterne, og 1972–73 for indenrigsministeriets uddannelses nævn for sundhedsvæsen under udarbejdelse af en betænkning om grunduddannelsen af sygeplejersker (betænkning nr. 730/1975). På sygeplejeforskningens område ledede hun som formand for et af Dansk sygeplejeråd (DSR) nedsat udvalg en undersøgelse til vurdering af sygeplejerskeuddannelsen (DSR rapport nr. 1/1966), og på grundlag af de fremkomne resultater udarbejdede hun på udvalgets vegne et forslag til ændring af sygeplejerskeuddannelsen i Danmark (DSR rapport nr. 2/1969). K. N. beklædte en lang række tillidsposter. Hun var således formand for DSRs syge- og sundhedsplejeudvalg 1966–76 og i samme periode medlem af organisationens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Hun var medlem af et af indenrigsministeriets uddannelsesnævn for sundhedsvæsen nedsat udvalg vedr. grunduddannelsen af sygeplejersker 1970–74 og af sundhedsprioriteringsudvalget under indenrigsministeriet 1974–77. K. N. var medforfatter til Sygeplejersken og fremtidens uddannelsesstruktur (DSRs publ. nr. 1/1973) og Sygeplejersken og forskning (DSRs publ. nr. 5/1973). Desuden skrev hun talrige artikler i Sygeplejersken og i Hilsen fra Sankt Lukas Stiftelsen. Hun var endvidere medforfatter til en rapport om oprettelse af et hospice på LS; dette blev indviet i 1992.

Familie

F: missionær Jens Christian Nielsen (1884–1953) og Johanne Sofie Nielsen (1880–1956). Ugift.

Bibliografi

Interviews i Tidsskr. for sygeplejersker, 1966 nr. 7 og Sygeplejersken, 1976 nr. 18. Nr. 45, 1980. – Kristeligt dagbl. 19.10.1970.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig