Else-Merete Ross

Artikelstart

Else-Merete Ross, 27.2.1903-1.3.1976, lektor, politiker. Født i Kbh, død sst. (Rigshosp.). R. blev student fra Zahles skole 1922, faglærer i tysk 1925, faglærer fra statens gymnastikinstitut 1928 og cand.mag. i tysk og gymnastik fra Kbh.s universitet 1935. I 1920erne foretog hun en del studierejser i Europa og 1949–50 i USA. Hun ansattes som timelærer ved Øregård gymnasium 1935 og virkede ved Ordrup gymnasium 1937–73, fra 1942 som adjunkt og fra 1954 som lektor. Ved siden af sin lærergerning var R. optaget af samfundsforhold, især sociale og kvindesaglige spørgsmål, hvortil kom internationale forbindelser, især efter anden verdenskrig. Hun var formand for Danske kvinders nationalråd 1951–62, fra 1963 æresmedlem. Politisk sluttede hun sig til det radikale venstre, var partiets kandidat i Lyngbykredsen 1950–59 og var valgt til folketinget 1960–73 i Kbh.s østre storkreds. Fra sin lærergerning blandt gymnasieungdom var hun blevet overbevist om nødvendigheden af en egentlig seksualundervisning og gjorde som medlem af regeringens seksualoplysningsudvalg af 1961 en betydelig indsats for den udvidede seksualoplysning der indførtes fra slutningen af 1960erne, og for en friere lovgivning i abortsager. Det var tilfredsstillende for hende at kunne afslutte sit folketingsarbejde med ordførerskabet for gennemførelsen af kvindens ret til svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. svangerskabsuge og for den samtidig gennemførte lov om sterilisation og kastration. Som medlem af mødrehjælpens tilsynsråd 1960–74 ydede hun sin bistand til vordende og enlige mødre. Ud fra sit humanistiske livssyn og humane holdning bistod hun Amnesty International og var fra 1966 medlem af ærespræsidiet for dens danske afdeling. Internationalt samarbejde deltog hun i som delegeret til FN 1959, 1970, 1971 og 1973, som medlem af den danske nationalkommission for UNESCO 1949–70 og som medlem af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1961–69. Endvidere var hun delegeret til Europarådet 1964–71, til North Atlantic Assembly 1961–71 og flere gange til interparlamentarisk unions møder.

R. var i alt sit arbejde meget flittig og omhyggelig. Da hun fik med boliglovgivning at gøre vandrede hun rundt til kbh.ske slumkvarterer for at kende forholdene ved selvsyn. Fra møder og forhandlinger gjorde hun omhyggeligt notater, indskrevet i kollegiehæfter. Hendes taler var klart og logisk opbygget, men hendes temperament kunne flamme op for de oversete og glemte, ikke mindst når det angik kvinder, og mod bornert og victoriansk holdning som hun kunne møde når hun ville tabuer til livs. Hun har skrevet: Enlige Mødre, 1948, og Målsætninger i amerikansk opdragelse, 1952.

Familie

Forældre: overretssagfører Albert Kristian Helweg-Larsen (1876–1952) og Berta Amalie Meincke (1881–1965). Gift 27.12.1923 i Hvidovre med professor, dr.jur. & phil. Alf R., født 10.6.1899 i Kbh. (Jac), død 17.8.1979 i Virum, s. af fuldmægtig i finansministeriet F. C. C. Hansen-R. (1863–1929; navneforandring fra Hansen 1.7.1892, til R. 7.12.1923) og Johanne C. Hansen (1869–1948).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Poul Petersen i Politiken 2.3.1976.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig