Elsebe Krabbe

Elsebe Krabbe, 12.4.1514-8.3.1578, adelsdame. Født på Helsingborg slot, død på Laholm slot, begravet i Østbirk k. Som barn var K. i huset først hos sin mormor og senere hos sin ældre søster Magdalene. Under herredagen i Kbh. ved skt. hansdags tid 1533 trolovedes hun med Peder Skram under stor højtidelighed og i nærværelse af en talrig og meget repræsentativ forsamling. Den påfølgende borgerkrig hvori hendes fæstemand i så høj grad udmærkede sig gjorde det længe nødvendigt at udskyde brylluppet. Efter krigens afslutning boede ægteparret i ti år på Helsingborg slot som Peder Skram havde overtaget efter sin svigerfar; senere var deres liv mest knyttet til Halland hvor K. havde bragt sin mand herregården Skedal, og hvor han fra 1558 til sin død var slotsherre på Laholm. Ægteskabet var meget harmonisk og selv efter den tids målestok usædvanlig frugtbart; K. fødte sin ægtefælle ikke mindre end atten børn hvoraf dog kun de syv overlevede forældrene; alene 1566 mistede de fire voksne sønner. Også på anden måde bragte syvårskrigen dem alvorlige ulykker; Halland hærgedes af fjenden, Skedal brændte, og Laholm belejredes både 1565 og 1568; begge gange lykkedes det dog at afslå angrebet. Til minde herom forfattede K. en endnu bevaret takkesalme. Hun havde i det hele taget sin slægts udprægede sans for boglig syssel i arv. Navnlig har hun gjort sig fortjent ved at skildre sin mands bedrifter; men desuden efterlod hun sig i håndskrift en samling danske ordsprog foruden forskellige bønner og genealogiske optegnelser. Hendes breve til veninden Birgitte Gøye giver et godt indtryk af hendes djærve, noget mandhaftige karakter hvis kraft i modgang umiskendeligt havde sin rod i alvorlig luthersk gudsfrygt.

Familie

Forældre: Tyge K. (1474–1541) og Anne Rosenkrantz (død senest 1550). Gift 2.2.1535 på Helsingborg slot med Peder Skram, født 1503(?) på Urup, død 11.7.1581 sst., s. af Christiern S. til Urup (død tidligst 1519) og Anne Knudsdatter Reventlow (død ca. 1507). – Søster til Erik K.

Ikonografi

Relief på ligsten (Østbirk k.), gengivet i træsnit. Monument af O. Evens (sst., kgd.).

Bibliografi

Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 I-I 16 (K.s optegn. og breve). Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, udg. G. L. Wad II, 1893. – H. F. Rørdam i Pers. hist. t. VI, 1885 159f. Jens Nørregaard: Peder Skram og E. K., 1887.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig