Emil C. Hertz

Emil C. Hertz, Emil Christian Hertz, 1.3.1879-6.4..1964, grosserer. Født i Kbh. Efter handelsuddannelse tog H. som 22-årig grossererborgerskab og blev medejer af familiens virksomhed Jørgen Hertz, der navnlig handlede med frø og kul. 1906 blev firmaet opløst og H. stiftede sin egen frøhandel der 1928 omdannedes til A/S Hertz' Frøkompagni med H. som bestyrelsesformand. Firmaet hørte ikke til de største, men blev drevet med et betydeligt udbytte. Netop H.s økonomiske talent førte ham ind i ledelsen af en række store virksomheder: Christiansholms Fabrikker, Hellebæk Fabriker, Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik (nu Superfos), De forenede Jernstøberier m.m. Det var den samme baggrund der gjorde ham til direktionsmedlem i Landmandsbanken (nu Den Danske Bank) i kriseperioden 1920erne. Han var 1922 kommet i bankrådet, og 1923 pressede en gruppe aktionærer igennem at han blev direktør. Da der på ny i 1928 skulle gennemføres en rekonstruktion trådte han tilbage i protest mod rekonstruktionsplanerne der – dog næppe under indtryk af H.s protest – i øvrigt blev ændret i den retning H. havde peget. H.s største samfundsmæssige indsats øvede han gennem oprettelsen af Pensionsforsikringsanstalten i 1917. Udgangspunktet for H. var en erkendelse af den store funktionærgruppes sociale problemer efter at udviklingen havde gjort det illusorisk at handelens og industriens funktionærer altid ville blive selvstændige med mulighed for at skabe en kapital. Det lykkedes H. at forene arbejdsgivere og funktionærer i etableringen af den forsikringsanstalt der på fordelagtige vilkår åbnede mulighed for at etablere private pensionsordninger. H. blev formand ved stiftelsen og forblev på posten til sin død. Svarende til dette var H. en af initiativtagerne til Engageringskontoret for Handel og Industri der i mellemkrigstiden udfyldte en betydelig funktion som arbejdsanvisningskontor for funktionærerne. H. var formand for institutionen 1914–44.

Familie

Forældre: grosserer Jørgen H. (1840–1902) og rigsfriherreinde Julie Magdalene Konstanze v. Eggers. Gift 1. gang 4.7.1908 med Martha Marie Eleonora Nielsen, født 6.9.1882, død 3.8.1971 i Kbh. Gift 2. gang 9.11.1944 med Inger Herforth, født 26.10.1900 i Charlottenlund, d. af grosserer Poul H. og Augusta Petersen.

Udnævnelser

R. 1922. DM. 1934. K. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Børsen 28.2.1949, 1.3.1954, 28.2.1959, 27.2.1964, 8.4.1964. Politiken 8.4.1964.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig