Enok Mortensen

Enok Mortensen, 31.7.1902-14.12.1984, præst, udvandrer-historiker. Født på Frbg. Blandt de ca. 250.000 danske der i tiden efter 1860 emigrerede til USA indtager M. en fremtrædende stilling som den der mest systematisk har taget sig af dette betydelige danske mindretals historie i alle dets aspekter. M. udvandrede som 16-årig sammen med sin familie 1919 til Nebraska hvor hans far tog homestead. Oprindelig ville han være håndværker, men mødet med den da blomstrende højskole i Nysted, Nebraska, vakte ham til åndeligt liv. Han blev uddannet til højskolelærer og virkede som sådan på de grundtvigske højskoler i USA, foruden Nysted også Danebod i Minnesota og Grand View College i Iowa. Da de dansk-amerikanske højskoler fik dårlige tider lod han sig uddanne og vie til præst, og som sådan fungerede han 1929-36 i Chicago, siden i Tyler, Minnesota og sidst i Solvang i Californien. Gennem sine skrifter og ved hyppige artikler i pressen i Danmark beholdt M. nær tilknytning til sit hjemland. Han har således flere omgange virket som lærer og frimenigheds-præst ved Askov højskole, senest i sommeren 1981.

Som skribent har M. arbejdet i to retninger, begge i bestræbelsen for at fastholde og skildre danske immigranters situation og følelser. Litterært har han skildret dette i en række romaner og noveller hvoraf de vigtigste er Saaledes blev jeg hjemløs, 1934 og Jeg vælger el Land, 1936. Med mange gode enkeltheder og sin personlige forståelse for immigrantens dilemma i det amerikanske samfund, i splittelsen mellem fædreland og det ny hjemland, er disse romaner og noveller værdifulde repræsentanter for den ganske store dansk-amerikanske skønlitteratur og gode kilder til forståelse af immigranternes sociale historie. Som historiker har M. gjort sig højt fortjent ved sine sobre redegørelser for danskhedens historie i USA. Han begyndte med at udgive en omfattende bibliografi over dansk-amerikansk litteratur for at fastholde denne splittede og vanskelige gruppe. Bibliografien, der stadig har værdi, fik navnet Danish-American Life and Letters, 1945. M.s hovedværk er dog bogen om den danske kirke i Amerika, The Danish Lutheran Church in America, Philadelphia 1967 (= Kirkehist. studier, 2.r.XXV). Bogen behandler væsentligst den teologiske debat og de voldsomme brydninger mellem indre mission og grundtvigianere i USA (the gloomy Dånes og the happy Danes). Historikere vil nok i bogen savne en bredere redegørelse for de to kirkeretningers relation til de menige danske immigranter. Mere almen er den gode redegørelse for de danske højskoler i USA, Schools for Life. A Danish-American Experiment in Adult Education (udg. af Danish Heritage Society, Solvang, Californien, 1977).

Familie

Forældre: skomagermester Bertel Peder M. (1870-1951) og Thora Lund Frederiksen (1874-1947). Gift 30.9.1928 i Des Moines, Iowa, med Nanna A. Rodholm, født 20.8.1904 i Fredsville, Iowa, d. af pastor Søren Damsgaard R. (1872-1951) og Marie Kjølhede (1882-1978).

Bibliografi

E. M. i Ålborg stiftstid. 30.6.1977, 1.7. og 2.7. s.å. samt Jyllands-posten 3.1.1981. E. M.: A Danish boyhood, Omaha, Nebr. 1981 (selvbiografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig