Erhard Qvistgaard

Artikelstart

Erhard Qvistgaard, Morten Jacob Erhard Basse Qvistgaard, 13.8.1864-3.10.1940, personalhistoriker, præst. Født i Hjembæk, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Q. blev født i Hjembæk sg., hvor faderen var kapellan hos pastor Basse, men kom som toårig til Hemmet i Vestjylland, da faderen blev sognepræst der. Efter barneårene her blev han sat i katedralskolen i Roskilde hvor han kom i huset hos domorganist H. Matthison-Hansen der var gift med en slægtning. Q. blev student 1882, cand.teol. 1888, s.å. kateket i Ribe, 1891 residerende kapellan i Vesterborg og Birkelse på Lolland og 1897 sognepræst i Rorup og Glim i Kbh.s amt hvor han forblev indtil han 1920 af helbredshensyn tog sin afsked og flyttede til Kbh., hvor han blev en daglig gæst på arkiverne. – Allerede i studietiden blev han slægtshistorisk interesseret og foretog 1884-85 rundrejser til slægtens medlemmer, således at han 1893 i samarbejde med Julius Bidstrup kunne udgive Stamtavle over Slægten Q. der 1923 kom i 2. reviderede udgave, efter at han 1915 havde været medstifter af Den qvistgaardske slægtsforening. Men hans interesse gik videre, og han blev snart fanget af det fascinerende studium af kulturlivet omkring de danske præster, især i 16- og 1700-tallet, deres indbyrdes slægtsforbindelser samt deres levevilkår. Q.s bidrag herom, som regel byggende på egne kildestudier og ret ofte på lejlighedsfund i arkivalierne, bliver let overset, da de er stykket ud i mindre afhandlinger, hvoraf enkelte kan findes i Personalhistorisk Tidsskrift, men langt de fleste må gennem de bibliografiske opslagsværker opsøges i amtshistoriske årbøger og andre lokalhistoriske publikationer. Disse bidrag spænder fra Series Pastorum i Rorup-Glim Sognekald som blev udgivet af Th. Hauch-Fausbøll i Personalhistoriske Samlinger II, 1908, over mere end 60 artikler hvor det samme emne undertiden behandles i forskellig lokal sammenhæng, til Spredte Optegnelser fra Aaker gamle Kirkebog iBornholmske Samlinger XXXI, 1947. En kildeudgave af stor interesse er Ulfborg Herreds gejstlige Skifte- og Justitsprotokol. 1685-1767, 1930. – Q. var en enestående ekspert med hensyn til legater og redigerede fra 1902 Legattidende for Danmark. 1899 og 1910 udgav han en samling af danske præsters skrifte- og juleprædikener. Det var naturligt, at han engagerede sig i spørgsmålet om en nyudgave af S. V. Wibergs Almindelig dansk Præstehistorie, og en lang periode koncentrerede han sin stofindsamling herom. 1934 kunne han derfor udgive Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie med oplysninger om ca. 3000 kvinder. Den besynderlige titel og upraktiske ordningssystem blev hårdt angrebet af Bjørn Kornerup i Personalhistorisk Tidsskrift 10.r. II, 1935, hvilket dog ikke forhindrede Q. i at udsende et tillæg 1936, i hvis forord han stilfærdigt forsvarer sit arbejde. – Efter Q.s død kom hans håndeksemplar af såvel Wibergs præstehistorie som hans egne tillæg med mange tilføjelser til Rigsarkivet, hvor de er blevet udnyttet af bl.a. Aage Dahl, hvis egen 84-bind store præstehistorie ligeledes findes her. Q.s samlinger i øvrigt kom til Det kgl.bibl.

Familie

Forældre: residerende kapellan i Hjembæk, senere sognepræst i Hemmet Jens Peter Orsleff Q. (1821-81) og Anna Margrethe Wolff (1823-1908). Gift 12.4.1889 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Jensine Marie Wilhelm, født 28.4.1862 i Helsingør, død 3.8.1950 i Kbh. (Frihavns), d. af hørkræmmer Rasmus Hjorth W. (ca. 1824-86) og Jensine Marie Andersen (ca. 1832-79). – Far til E. J. C. Q.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig