Erik B. Rasmussen

Erik B. Rasmussen, Erik Bjerregård Rasmussen, 2.2.1929-25.8.2003, direktør i A/S Det store Nordiske Telegraf-Selskab. Født i Vejle (Vor Frelser). R. blev efter matematisk studentereksamen fra Schneekloths skole 1948 uddannet som elektroingeniør på Polyteknisk læreanstalt (1954). Efter uddannelsen her – som senere blev suppleret med studier ved Stanford University – blev han 1956 tilknyttet A/S Radiometer, en af landets førende virksomheder for elektrokemisk og -medicinsk måleudstyr. Som udviklingschef og senere (fra 1964) som direktør i selskabet blev han stærkt optaget af den elektrotekniske industris udviklingsproblemer og hans arbejde på dette område fortsatte efter udnævnelsen til administrerende direktør for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab i 1973, en post han beklædte frem til 1983. Derefter var R. 1983-87 administrerende direktør for F. L. Smidth & Co. A/S. – Sideløbende hermed varetog R. en række tillidsposter i erhvervsorganisationer og aktieselskabsbestyrelser. Inden for Dansk ingeniørforening var han 1966–69 formand for elektroingeniørgruppen og sad 1966–73 i bestyrelsen for Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i Kbh. (formand 1971–73) og 1971–73 i forretningsudvalget for Jern- og metalindustriens sammenslutning. Såvel her (1967–71) som senere i Industrirådet – i hvis hovedbestyrelse han indtrådte 1972 – beskæftigede han sig med forsknings- og uddannelsesspørgsmål. 1976 indtrådte han i Industrirådets forretningsudvalg og var 1978-83 dets formand. I lighed med sin forgænger på posten H. Brüniche-Olsen lagde han vægt på gennem en effektivisering af Industrirådets administration at skabe et sagligt mere velfunderet grundlag for organisationens erhvervspolitiske synspunkter samt ved konstruktive forslag at understrege industriens medansvar for den økonomiske krises løsning. Han var bestyrelsesmedlem i en række af store nordiske-koncernens selskaber og sad desuden i ledelsen af bl.a. A/S Grindstedværket (1970-89), Incentive (1974-82 og 1985-99 (formand)), De forenede Bryggerier (1979-99, næstformand 1987-99), L. M. Ericsson (1980-83), bestyrelsesformand for Motorola A/S 1975-83, Danisco A/S 1982-89, Kryolitselsabet Øresund 1988-92, GN Store Nord holding 1988-97 og A/S Dansk Shell fra 1989. 1968 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, præsident 1989-95. Endvidere var han 1988-99 formand for Dansk udviklingsfinansiering og 1989-2001 formand for ICC Den danske nationale komité. 1999 tildeltes han Danmarks tekniske univ.s guldmedaille.

Familie

F: skomagermester Regnar Johannes R. (1890–1977) og Pouline Jeppesen (født 1892). Gift 30.7.1955 i Ordrup k. med Ebba Thomsen, født 27.9.1929 i Kbh., d. af disponent Ove T. (1896–1966) og Gerda Frydendahl (født 1898).

Udnævnelser

R. 1979. R1.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig