Erik Blom

Erik Blom, Erik Dissing Blom, 7.12.1913-19.2.1992, veterinær. Født i Horsens (Klostersg.). B. blev student 1932 fra Kolding højere almenskole og fik veterinæreksamen 1940. Han blev assistent ved landbohøjskolens anatomiske afdeling 1940-44 og ved laboratoriet for speciel patologi sst. 1944-49 og forsøgsleder ved det veterinære serumlaboratorium 1949, afdelingsforstander sst. 1962-83. 1949 var han på studierejse til USA og var udsendt som FAO-ekspert til Luxembourg 1951-52 og til Pakistan 1956-57. Straks efter veterinæreksamen blev B. ansat på anatomisk afdeling, og dennes chef professor Ed. Sørensen opfordrede ham til at tage de hidtil anvendte spermaundersøgelser op til kritisk revision. Omtrent samtidig blev det af H. C. Bendixen, landbohøjskolen, påvist at inficerede tyre kunne sprede smitsom kalvekastning ved kunstig sædoverføring. Dec. 1944 fik B. tilbudt assistentstilling på Bendixens afdeling for at forestå kontrollen med tyrene på landets tyrestationer. På laboratoriet for speciel patologi blev der indledt et tæt samarbejde med den jævnaldrende kollega N. O. Christensen om udforskningen af tyrenes kønsorganer såvel fra et normalanatomisk som et patologisk synspunkt. Disse undersøgelser, Studies on pathological conditions ... I-VI I (landbohøjskolens årsskr. 1947-72), har tjent som model for lignende undersøgelser i andre lande. Med disputatsen Om bedømmelsen af tyresperma. Specielt med henblik på anvendelsen ved den kunstige sædoverføring, 1950, lykkedes det B. at samle og bearbejde den daværende viden om sædundersøgelser og anvende denne viden på et stort dansk tyremateriale. Det var især B.s nye princip for inddeling af spermiedefekterne (1948) sammen med anvendelse af nye farvemetoder der vakte interesse verden over. På Statens veterinære serumlaboratorium beskæftigede B. sig især med kontrollen med landets avlstyre samt med sera og vacciner. 1959 indledte B. et samarbejde med civilingeniør A. Birch-Andersen, Statens seruminstitut, for om muligt at udforske ultrastrukturen af spermier fra sterile tyre. Som indledning til dette studium måtte man søge at klarlægge det normale spermies finere bygning, og 1964 lykkedes det første gang at præsentere en korrekt beskrivelse af ultrastrukturen i pattedyrspermiets hoved. Samarbejdet med Birch-Andersen resulterede i klarlæggelsen af en række specifikke spermiedefekter. De indsamlede erfaringer har B. alene eller sammen med medarbejdere publiceret i over hundrede afhandlinger på flere sprog. B. fik 1973 C. O. Jensens mindefonds guldmedalje. Han var generalsekretær for 9. nordiske veterinærmøde, Kbh. 1962 og 12. nordiske veterinærmøde, Reykjavik 1974, generalsekretær for Nordisk veterinærforening for husdyrproduktion 1951-70, præsident 1970-82, æresmedlem 1982, Honorary Diplomate of The American College of Theriogenologists 1980.

Familie

Forældre: købmand Niels Boysen B. (1880-1953) og Margrethe Dissing (1878-1937). Gift 6.8.1939 i Kolding (Nic.) med læge Karen Marie Mørkøv Holm, født 25.6.1914 i Zürich, d. af snedkermester Holger Eduard H. (1891-1972) og Ida Mathilde Mørkøv (navneforandring fra Rasmussen) (født 1889).

Udnævnelser

R. 1969.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

E. B.: Andrological works 1942-73, 1974 (bibliografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig