Erik C.V. Møller

Artikelstart

Erik C.V. Møller, Erik Christopher Valdemar Møller, 9.1.1896-13.4.1972, officer. Født i Alrø, død i Hylstrup, begravet i Alsted. M. blev efter gennemgang af Hærens officersskole udnævnt til premierløjtnant i artilleriet 1918, gennemgik generalstabskursus 1926-28, forfremmedes til kaptajn 1932 og forrettede alsidig tjeneste i såvel geled som stabe indtil udnævnelsen til oberstløjtnant 1943. Han var da sektionschef i generalstaben. Efter 29.8.1943 fungerede han som forbindelsesofficer til den tyske øverstbefalende og kunne rejse rundt mellem de steder hvor officererne var interneret. M. blev da af general Ebbe Gørtz brugt til at forelægge og fremme de af ham initierede bestræbelser på -efter en eventuel frigivelse – at holde officers-korpset samlet om en fælles plan for dets indsættelse i modstandskampen. At dette i det store og hele lykkedes har M. kunnet bidrage til idet han blandt kolleger var kendt og respekteret for sine uangribelige karakteregenskaber og således har haft en betydelig overtalelsesevne over for kritikerne af Gørtz og hans ideer. Senere blev han "den lille generalstab"s forbindelsesofficer til Jyllands-ledelsen (Vagn Bennike) og blev dennes stedfortræder. – M. var imidlertid ukendt for offentligheden til han 1945 som oberst blev udnævnt til chef for generalstaben. Under hærens påfølgende genopbygning blev han – efter sin natur: i det stille – en brobygger mellem nye impulser og de gode blandt fortidens traditioner, en rolle han med sin usvigelige hæderlighed, diplomatiske smidighed og evne til at forstå og fordrageligt tale med alle slags folk var yderst velegnet til. Opvæksten i et præstehjem prægede ham for livstid og foruden adskillige faglige hverv påtog M. sig også kirkelige hverv. 1951 blev han chef for hæren, men allerede 1957 tvang helbredshensyn ham til at søge sin afsked.

Familie

Forældre: sognepræst Otto Nikolaj M. (1862-1931) og Caroline Sophie Fog (1869-1955). Gift 11.5.1920 i Ringsted med Else Hjelmer, født 6.10.1898 i Præstø, d. af byfogedfuldmægtig, senere politimester Carl Henrik H. (1866-1940) og lærer og politiker Fanny Marie Annette Raaschou (Marie Hjelmer, 1869-1937).

Udnævnelser

R. 1938. DM. 1946. K.2 1951. K1. 1953. S.K. 1957.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Jørgen Hæstrup: Hemmelig alliance I–II, 1959. Berl. tid. 15.4.1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig