Erik Lunding

Erik Lunding, Erik Peter Lunding, 23.4.1910-1.7.1981, litteraturforsker. Erik Lunding blev student fra Rungsted 1929, modtog Københavns universitets guldmedalje 1936, blev mag.art. (tysk) 1937 og dr.phil. 1940 efter studieophold i Tyskland, Schweiz, Østrig og England. Han var undervisningsassistent ved Københavns universitet 1937-41 og privatdocent samme sted 1940-41. Med sin voksende antinazisme kom han i modsætningsforhold til sin lærer, professor Carl Roos, og blev 1942 privatdocent ved Århus universitet. Han blev lektor i tysk litteratur samme sted 1943, docent 1950 og professor 1955. I skuffelse over politiseringen af det danske universitetsliv søgte Erik Lunding sin afsked 1972 og knyttede i endnu højere grad end tidligere sin forskningsvirksomhed til udlandet (Tyskland, Italien og USA). Han var gæsteprofessor ved amerikanske universiteter 1959 (University of Texas, Austin) og 1965 (Brown University, Providence), blev korresponderende medlem af Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 1960 og har været medudgiver af Arcadia, Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft siden 1966.

Allerede Erik Lundings forste storre værker: Tysk Barok og Barokforskning, 1938 og Das schlesische Kunstdrama, 1940 viser træk der også karakteriserer en stor del af hans senere produktion: en lærdom der omfatter ikke alene den tyske, men en stor del af den europæiske litteratur, en indtrængende diskussion med den eksisterende forskningslitteratur, ofte i form af underfundig, men også skarp polemisk ironi, en vilje og en evne til at kombinere den tekstnære analyse med den store syntese. Dertil kommer, tydeligst i bogen om den østrigske fortæller Adalbert Stifter. Mit einem Anhang über Kierkegaard und die existentielle Literaturwissenschaft, 1946,et psykologisk skarpsyn der her demaskerede det dengang gængse idealiserede og harmoniserede billede af Stifter. Med denne bog indledte Erik Lunding en ny fase i den internationale Stifter-forskning.

Om Erik Lundings interesse for litteraturvidenskabelig metodologi og teori vidner især bøgerne Strömungen und Strebungen der modernen Literaturwissenschaft, 1952, og Wege zur Kunstinterpretation, 1953 som på en for Erik Lunding karakteristisk måde vil forbinde den immanente værkanalyse med den åndshistoriske syntese. Idet Erik Lunding her understreger og demonstrerer den frugtbare vekselvirkning mellem disse to tendenser, undgår han den ahistoriske isolering af det enkelte værk der ellers kom til at præge en stor del af 50'ernes og 60'ernes danske og tyske, af den amerikanske New Criticism inspirerede litteraturkritik. Nævnes skal også det komparatistiske element i Erik Lundings videnskabelige produktion, først og fremmest koncentreret om forholdet mellem dansk og tysksproget litteratur og kultur, senest i afhandlingen Der dänische Gesamtstaat in komparatislischer Sicht, i Arcadia XIII, 1978.

På denne baggrund og i betragtning af Erik Lundings internationale anerkendelse kan det forbavse, at hans skrifter ikke har spillet en større rolle i den danske litteraturvidenskabelige debat end tilfældet er. En undtagelse er i så henseende artiklen Biedermeier og romantismen i Kritik nr. 7, 1968, hvor Erik Lunding introducerer det tyske periodebegreb Biedermeier for et dansk publikum og dermed udløste en heftig diskussion om dette begrebs anvendelighed på en del af 1800-tallets danske litteratur. Erik Lundings videnskabelige produktion er for det meste offentliggjort i udenlandske tidsskrifter, festskrifter og lignende, ofte i form af anmeldelser og forskningsberetninger, og er i Danmark endnu ikke vurderet efter fortjeneste.

Erik Lunding har modtaget Goethe-instituttets guldmedalje 1969 og Den internationale germanistpris 1970.

Familie

Erik Lunding blev født i Rungsted, død i Århus (Christianskirken), urne på Holsteinborg kirkegård.

Forældre: tømrermester Hans Lunding (1872-1941) og Bertha Andersen (1879-1960). Gift 2.3.1944 i Århus (borgerligt viet) med cand.phil. Marie Octavia Jensen, født 26.5.1899 i Sorø (gift 1. gang 1920 med overinspektør Carl Emil Ruge, født 1890; ægteskabet opløst 1944), datter af herredsfuldmægtig, bankdirektør Alfred Jensen (1854-1911) og Astrid Fiedler (1863-1941).

Udnævnelser

R. 1957. R1. 1965. Æresdoktor ved Salzburg universitet 1972.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Orbis litterarum XXV, 1970 217-19. - Selvbiografi i Festskrift udgivet af Københavns universitet november 1940 150. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig