Erik M. Poulsen

Erik M. Poulsen, Erik Mellentin Poulsen, 14.7.1900-12.1.1985, zoolog. Født i Vordingborg. Efter studentereksamen 1918 i Nykøbing F. studerede P. zoologi og blev allerede 1920 ansat ved Kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser som han senere var medlem af 1951-71. Fra 1922 indledtes de mange togter med "Dana" og "Biologen", n.å. var han på en indsamlingsrejse til Island (ferskvandsdyr) og 1925 blev han mag.scient. 1931 ansattes han som assistent ved Dansk biologisk station hvor han 1946 blev leder af saltvandsafdelingen. 1948 fungerede han som fiskerirådgiver for Colombias regering og 1951-52 for Chiles regering, udsendt af FAO. 1952-63 var han administrerende generalsekretær for den internationale fiskerikommission for Nordvest-Atlanten, med sæde i Halifax hvor han koordinerede arbejdet med regulering af fiskeriet i området. Efter hjemkomsten var han statsbiolog 1963-70 og ledede i disse år syv DANIDA-finansierede UNESCO-kurser i videregående marinbiologi. – P.s omfattende videnskabelige produktion falder i to grupper: fiskeribiologi og krebsdyrfaunistik, -systematik og -biologi. Han har behandlet adskillige nyttefisks forekomst, bestandsvingninger og/eller gydninger og larver i danske farvande, bl.a. brisling og sild, ising og rødspætte, kuller, sej og ikke mindst torsken, om hvis forekomst, vandringer og gydning disputatsen handler: Biological investigations upon the cod in Danish waters, 1931. Om hummeren og Hummerfiskeriet, 1927 og to arbejder om dybvandshummer og -reje (1945 og 70) danner overgang til krebsdyrafhandlingerne. Flere behandler ferskvandssmåkrebs regionalt (Danmark, Færøerne, Island og Vest- og Østgrønland). På grundlag af især Biologisk stations materiale skrev P. om den danske udbredelse af bl.a. hestereje og strandkrabbe (1922), af rurer (1935), de hummerlignende thalassinider (1940) og krabbearterne (1949). P.s hovedværk er de fire imponerende monografier om Danaekspeditionens muslingekrebs, Ostracoda-Myodocopa I-III A&B, 1962-73, med en afsluttende oversigt over zoogeografien (1977). Til Vort lands dyreliv skrev P. store afsnit – om lakse-, torske- og fladfiskene samt krebsdyrene – og til Danmarks Natur om havbundens og de frie vandmassers fisk. Endelig har han redegjort for fiskerikommissionens historie 1902-52.

Familie

Forældre: lærer, senere skoleinspektør Lars Peter P. (1866-1941) og Margrethe Olsen (1870-1941). Gift 17.2.1928 i Hellerup med Vera Kaas Johansen, født 26.10.1905 i Kbh., d. af fiskeribiolog A. C. J. (1867-1931) og Fylla K. S. Kaas (1872-1951).

Udnævnelser

R. 1952.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1931 159f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig