Ernst Albrecht v. Bertouch, 16.12.1745-17.12.1815, amtmand, genealogisk samler. Født i Fredrikshald, død i Tønder, begravet i Højer. v.B. indtrådte 1755 i hoftjeneste som page hos kongen, blev hofjunker 1765, kammerjunker hos dronning Caroline Mathilde 1768 og tog s.å. juridisk embedseksamen. Efter auskultanttjeneste i højesteret og rentekammeret sendtes han 1772 til Stockholm som legationssekretær, udnævntes 1774 til kammerherre og kom 1777 til Warszawa som ministerresident ved det polske hof, hvorfra han rappelleredes 1780. På grund af private forhold – et mislykket giftermålsprojekt – havde han allerede forladt Polen året før. Han indtrådte nu – fra 1781 – som deputeret i det nyoprettede kommissariatskollegium for flåden, overgik 1784 i det forenede admiralitets- og kommissariatskollegium, blev 1785 sendt i diplomatisk ærinde til Stockholm og udnævntes endelig 1789 til amtmand over Tønder amt hvilket embede han der fra 1811 tillige var overdirektør i staden Tønder beklædte til sin død. B. udviste stor dygtighed og åndsnærværelse på disse poster under krigen 1814. – Han vandt et kendt navn som flittig genealogisk samler. I årene 1780–89 virkede han som forstander for Det kongelige genealogisk-heraldiske selskab, hvis arkiv tæller en række manuskripter fra hans hånd omhandlende danske adelsslægter, og yderligere et betydeligt antal breve til ham fra adelens medlemmer. – Gehejmekonferensråd 1813.

Familie

Forældre: major, senere oberst og kammerherre Carl Rudolph v. B. (1709–65) og Ulrikke Catharina Frederikke de Witt (1721–75). Gift 28.11.1783 i Kbh. (Holmens) med Marie Madelaine le Sage de Fontenay, født 10.8.1760 sst. (Fransk ref.), død 31.8.1827 i Slesvig, d. af kontreadmiral Anthon d. F. (1725–87) og Susanne de Hemert (1738–1819).

Udnævnelser

K. 1815.

Ikonografi

Tegn. af P. Ipsen, 1789 (Lungholm). Akvarel. Mal. (Fr.borg).

Bibliografi

Danm.s adels årbog III, 1886 73: VIII, 1891 477. Rud. Bertouch-Lehn: Efterretn. om slægten Bertouch i Danm. og Norge. Samlet for familien, 1944. – Ludw. A. Andresen: Beiträge zur neueren Gesch. der Stadt Ton-d'ern, Flensb. 1943. Henry Bruun i Afhandlingerom arkiver, 1964 119–38. – Arkiv, bl.a. koncept til selvbiogr., i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig