F.A. Müller

F.A. Müller, Friederich (Fritz) Adam Müller, 28.5.1725-28.2.1795, kobberstiksamler. Født på Boller, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Helligg. k.). M. voksede op i et solidt borgerligt miljø, blev student fra Horsens 1743 og studerede nogle år teologi ved Kbh.s univ., men følte sig efterhånden mere draget mod det juridiske studium, praktisk anlagt og administrativt begavet som han var. 1748 blev han fuldmægtig hos overjægermester C. C. von Gram og 1758 hofskriver, en stilling der bragte ham i nært tjenesteforhold til overhofmarskal A. G. Moltke, hvis højt betroede mellemmand han blev i forholdet til kunstakademiet og til de talrige kunstnere som hoffet beskæftigede. 1765 fik han den indbringende stilling som stempelpapirforvalter for Danmark og Norge der tillige levnede ham megen tid til at dyrke sine kulturelle interesser som virksomt medlem af Selskabet til de skiønne og nyttige videnskabers forfremmelse, og som kyndig samler af bøger, malerier, medaljer m.m., men især af kobberstik med emner der belyste Danmarkshistorien, dansk topografi og blade udført af danske kunstnere. 1786 kunne han ordne sine ca. 4 500 blade, oftest i fremragende tryk, i 25 prægtige folianter der under titlen Pinacotheca Danoi-Norvegica ... efter hans død købtes af Det kgl. bibliotek hvor det nu udgør grundstammen i billedsamlingen. "Müllers Pinakotek", der i 1940'erne af konserveringsmæssige og praktiske grunde er afløst fra sine originale bind, bevares stadig i sin oprindelige orden, hvis ikonografiske og kronologiske principper endnu gør den til en yderst værdifuld kilde for dansk historieforskning i almindelighed, men vanskelig at overskue specielt når det drejer sig om studiet af grafik, hvortil den yder lige så værdifulde bidrag. M.s ry som samler bragte ham naturligt, sammen med J. F. Clemens, Johs. Wiedewelt og John Erichsen, ind i kommissionen til ordning af Det kgl. biblioteks kobberstiksamling og i kommissionen til ordning af møntog medaljesamlingen der afsluttede sit arbejde med udgivelsen af medaljeværket, hvor han især havde ansvaret for det fremragende grafiske illustrationsmateriale. – Justitsråd 1765. Etatsråd 1774. Konferensråd 1784.

Familie

Forældre: forvalter Peter M. (1675-1749) og Aurelia Anchersen (1684-1754). Gift 15.9.1763 i Tikøb med Marthe Sophie Garboe, født 11.10.1745 i Tikøb, død 20.2.1780 i Kbh. (Helligg.), d. af konsistorialråd, provst, magister Rasmus Henriksen G. (1699-1784, gift 1. gang 1724 med Else Maria Sevel, død 1729, gift 1. gang 1720 med sognepræst i Tikøb, magister Jens Jensen Bircherod, 1691-1723) og Charlotte Sophie Linnemann (død 1763). – Far til Peter Erasmus M.

Ikonografi

Voksrelief af M. G. Arbien, 1758. Mal. af P. Als. Relief af J. Wiedewelt, 1795 (Kgl. bibl.), efter dette stik af J. F. Clemens 1795-96. – Fragmenter af monument over M. af J. Wiedewelt (Helligåndsk., Kbh.).

Bibliografi

Kbh.s univ.-journal, udg. Jacob Baden III, 1795 47f; V, 1797 144. E. C. Werlauff: Hist. efterretn. om det store kgl. bibl., 2. udg. 1844. F. J. Meier: Efterretn. om billedhuggeren Johs. Wiedewelt, 1877 133 143f 273 278. N. L. Faaborg i Fund og forskn. XXIII, 1977-78 95-128. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig