F.V. Meidell

F.V. Meidell, Frederik Vilhelm Berg Meidell, 15.7.1833-1.2.1913, officer, historiker. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). M., der var fremgået af en gammel dansk-norsk officerslægt, var landkadet 1847-52, blev sekondløjtnant i infanteriet med ane. 1851, men forblev endnu et år ved akademiet som répètent. Han deltog som kar. premierløjtnant med hæder i krigen 1864 og indstilledes efter kampen på Als 29.6. til tapperhedsmedaljen, men afskedigedes efter ansøgning 1865 med pension. I sin korte tjenestetid havde han stået ved en holstensk bataljon, en nordslesvigsk bataljon og ved artilleriet og således haft en mere afvekslende tjeneste end almindeligt i den tid. Ved oprettelsen af Kbh.s væbning 1870 blev han kaptajn i denne, gik uden for nummer 1875-80, hvorefter han indtil 1895 var til tjeneste i forstærkningen. - Efter sin afsked fra linjen var han en overgang medarbejder ved "Fædrelandet", men dyrkede navnlig sproglige og historiske studier. På grundlag af indgående arkivundersøgelser udgav han 1884 Fra Enevældens Dæmring i Danmark hvori han påviste den hidtil herskende fejlagtige opfattelse af rigsmarsk Anders Billes virksomhed 1644-45 og 1657. Han kom herefter ind på udarbejdelsen af det værk som har sikret ham en plads i den historiske litteratur: 2. del af Bille-Ættens Historie, 1887-89, i hvilken han, ofte med åndfuldhed og evne til fængslende skildringer, har fremstillet denne slægts historie fra Christian IVs tidsalder til den nyere tid. Af hans øvrige i bogform udgivne arbejder bør nævnes Fra Brydningstiden. Kadetlivsbilleder 1847-50, 1884, der gør indtryk af at være holdt nær op ad virkeligheden, hverken glansbilleder eller overdrevent realistiske. Senere har han skrevet en del afhandlinger i Museum og Samlinger til Jydsk Historie og Topografi og har også i Vort Forsvar meddelt artikler af blivende værdi. I sidstnævnte tidsskrift nr. 389-92 udfægtedes en skarp fejde mellem M. og rigsarkivar A. D. Jørgensen om begivenhederne i Rendsborg 24.3.1848. - M. var en velbegavet, kundskabsrig mand - ikke en i det ydre glimrende officerstype, fordringsløs, stilfærdig og brav.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn Frantz Henrik M. (1795-1872) og Ida Bernhardine Adelaide Liebmann (1815-48). Gift 18.4.1861 i Kbh. (Frels.) med Johanne Hansine Geelmuyden, født 14.4.1831 i Bergen, død 9.11.1910 i Kbh., d. af kaptajn Hans G. (1779-1832) og Anna Johanne Zahrendt (Zahrendtz) (1793-1884).

Udnævnelser

R. 1901.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

A. T. Gløersen: Slægten Meidell II, Kria. 1903 88. Norske slægter, udg. H. Krog Steffens II, Kria. 1915 175. Politiken 2.2.1913. - Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig